Flinkiser og dropouts

Frivillig ruskontrakt er en formalisert avtale mellom ungdom, foresatte og hjelpeapparat, og innebærer at klienten skal teste urinen jevnlig for å avkrefte eller bekrefte bruk av rusmidler.

Annonse

Nyheter


Svikter pasientgruppe: - 50 prosent av de rusmiddelavhengige er smittet av hepatitt C. Det vil jeg kalle en rød bombe. Det opprører meg at de forsøker å dysse dette ned. Det er et overtramp mot dem som er smittet, sier Ronny Bjørnestad i ProLAR. Foto: Astrid Renland

Sterk kritikk mot hepatitt-strategi

Helse-og omsorgsdepartementets nasjonale strategi mot hepatittinfeksjoner blir møtt med skuffelse og frustrasjon i rusfeltet. Planen avspeiler gammeldagse holdninger, mener overlege Olav Dalgard ved Ahus.

Tema


Dropout fra rusbehandling på dagsorden: I panelet sitter regionale prosjektledere Heini Ringel (t.v.), Anne Lene Årseth, Kim Edgar Karlsen, Arnhild Strand, Reidar Høifødt og Ole Næss. Espen Ajo Arnevik ledet paneldebatten. Foto: Astrid Renland

Dropouts fra rusbehandling

Forskningen viser at gode relasjoner og fellesskap reduserer dropouts men likevel er det de færreste behandlerne som er opptatt av hvordan pasienten opplever behandlingen.

Nyheter


Frokostseminar om alkohol og arbeidsliv: Seminaret ble ledet av Elizabeth E. Storvoll (t.v.), prosjektleder Inger Synnøve Moan presenterte rapporten som ble godt mottatt og kommentert av Mina Gerdhardsen, Actis, Irene Prestøy Lie, Helsedirektoratet, og Camilla Lynne Bakkeng, Akan. Foto: Astrid Renland

Alkoholbruk i arbeidslivet

Nordmenn drikker stadig mer men ikke nødvendigvis i jobbsammenheng viser ny rapport.

Nyheter


Den 27. Føre Var-rapporten ble lansert i forrige uke og tar for seg halvårsperioden oktober 2015 til mars 2016, og det er Liv Flesland (t.v.) og Randi Vartdal Knoff som står bak undersøkelsene av rustrendene i Bergen. Foto: Otto von Münchow

Retrotrend for rusmidler

Ungdom tar i bruk ecstasy og LSD igjen. Det kommer frem av den halvårlige trendrapporten Føre Var.

Fag og debatt


ROP-pasienter: «Mind the gap» er et treffende uttrykk for det gapet som ofte oppstår i vekslingene mellom helse-og velferdstjenester ulike nivå og instanser.  Foto Wikipedia

«Mind the gap»

Oppfølgingen og behandlingen ovenfor personer med til dels langvarige og sammensatte rus- og psykiatrilidelser må bli så sammensydde og sammenhengende som mulig.Sitatet


Vi snakker på forhånd om hvilke sykdommer vi har. Hvis en har hiv og hepatitt, og jeg bare hepatitt, tar jeg sprøyta først.

Rusavhengig i Oslo til Jenny Sandaker i Sykepleier på hjul.

Siste utgave: 3- 20163- 2016