Alkoholbruk i arbeidslivet

Nordmenn drikker stadig mer men ikke nødvendigvis i jobbsammenheng viser ny rapport.

Annonse

Nyheter


Den 27. Føre Var-rapporten ble lansert i forrige uke og tar for seg halvårsperioden oktober 2015 til mars 2016, og det er Liv Flesland (t.v.) og Randi Vartdal Knoff som står bak undersøkelsene av rustrendene i Bergen. Foto: Otto von Münchow

Retrotrend for rusmidler

Ungdom tar i bruk ecstasy og LSD igjen. Det kommer frem av den halvårlige trendrapporten Føre Var.

Fag og debatt


ROP-pasienter: «Mind the gap» er et treffende uttrykk for det gapet som ofte oppstår i vekslingene mellom helse-og velferdstjenester ulike nivå og instanser.  Foto Wikipedia

«Mind the gap»

Oppfølgingen og behandlingen ovenfor personer med til dels langvarige og sammensatte rus- og psykiatrilidelser må bli så sammensydde og sammenhengende som mulig.

Fag og debatt


Store variasjoner i behandlingsbelegg: Pasienter står i kø for å komme til behandling på Tyrilistiftelsen i Oslo mens andre behandlingssteder kan slite med å få fullt belegg. Foto: Astrid Renland

Mener behandlingskapasiteten bør justeres

Det er overkapasitet i behandlingstilbudet for rusavhengige, mener daglig leder Jon Storaas i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO.

Nyheter


Assisterende direktør Leif Waage i Kriminalomsorgen region vest  mener at en egen rusenhet ved Bjørgvin fengsel vil være svært god bruk av  samfunnets ressurser. Foto: Otto von Münchow

Rusenhet i fengsel satt på vent

Bjørgvin har i lengre tid ventet på penger fra staten for å starte opp den nye avrusningsenheten, som etter planene skal bli et pilotprosjekt for tilsvarende satsing ved andre fengsler i Norge. I september i fjor så det ut til at pengene endelig skulle komme. Da besøkte tidligere sosialbyråd i Bergen, Silje Hjemdal (Frp), Bjørgvin fengsel. Hun hadde med seg en beskjed fra regjeringen om at bevilgningene ville ligge innpå det da ennå ikke vedtatte statsbudsjettet for 2016. Siden den gang har bevilgningen forsvunnet i løse luften.

Nyheter


Mot en grense: Kapasiteten i LAR nærmer seg en maksgrense. Nå må det jobbes med kvaliteten, mener (fra v): Thomas Clausen, Helge Waal og Ivar Skeie. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Langsommere vekst i LAR

Antall LAR-pasienter i behandling øker fortsatt, men veksten er langsommere. Det er snart tid for å vri oppmerksomheten mer mot kvalitet framfor kvantitet, mener rusforskerne Helge Waal, Ivar Skeie og Thomas Clausen.Sitatet


1 milliard kroner må følge med, med midler til de mest hjelpetrengende spesielt. Vi foreslår at langt flere enn i dag skal få helhetlig og individuelt tilpasset behandling i institusjon. Forebygging, behandling og sterkere oppfølging må være hovedbrikkene i den videre opptrappingsplanen.

Laila Dåvøy, Krf

Siste utgave: 2 - 20162 - 2016