Portugals narkotikapolitikk: Ny internasjonal modell?

Ingen reiser begeistret til Norge for å studere norsk narkotikapolitikk.

Annonse

Tema


Venjas Harem har sitt utspring i prosjektet «Musikk i fengsel og frihet». Prosjektet ble etablert av musikkterapeut Venja Ruud Nilsen i 1991 som et tiltak for å gjøre innsatte bedre rustet til å mestre fritiden etter løslatelse. Bildet er fra KROM-konferansen hvor Venjas Harem har spilt flere ganger. Foto: Astrid Renland

Musikkterapi i vinden

Med anbefaling i to retningslinjer for psykiatri og rus går musikkterapien en ny æra i møte.

Nyheter


Fem av bidragsyterne til boken «Røst - et bilde, et  menneske, en historie». F.v: Sindre Remme Strand, Herman August Steffensen,  Annette Svae, Helge Nilsen og Alice Stensland. Alle foto: Otto von Münhow

Sin egen historie

En bok laget av mennesker med rusproblemer – og laget for sine egen, det er ikke vanlig kost. Røst – Et bilde, et menneske, en historie, er nettopp det, det er en bok som viser de rusmiddelavhengiges egne historier.

Kultur


Arne Klyve (t.h.) i samtale med Finn Skårderud. Under bokbadet på Litteraturhuset 27.april diskuterte de Klyves tanker om hvorfor så mange unge menn faller utenfor samfunnet og blir «Sinte, unge, villfarne menn». Foto: Laila Sandvold Macdonald

Stiller samfunnet til ansvar

Samfunnet har et stort medansvar når unge menn faller på utsiden, mener samfunnsviter Arne Klyve. 27.april lanserte han boka Sinte, unge, villfarne menn-vårt medansvar. Det ble markert med bokbad på Litteraturhuset i Oslo, med psykiater Finn Skårderud som samtalepartner.

Tema


- At diskusjonene dreier seg om ”enten/eller” er et problem for rusfeltet. Det skader saken at det ofte dreier seg om man tilhører den ene eller den andre ”leiren”. Vi må være mindre ideologiske og mer kunnskapsorienterte framover. Men da trengs det også mer og bedre kunnskap. Det foregår mange endringer i reguleringene rundt omkring i verden nå, og det er viktig å følge med, sier Camilla Stoltenberg. Foto: Folkehelseinstituttet

Folkehelsedirektøren

Camilla Stoltenberg mener at rusfeltet slett ikke er i ferd med å bli oppløst, hun liker at Sirus har kommet til Folkehelsa, hun er for å inkludere hele verden i norsk narkotikapolitikk, hun liker ikke at feltet er delt i ”leire” – men hun liker trapper.

Fag og debatt


Observasjonsrom: – Når en ungdom med rusforgiftning kommer hit, sjekker vi så langt råd er om hva de har fått i seg og om de har blandet alkohol med andre rusmidler eller medikamenter. Deretter legger vi dem i stabilt sideleie og til observasjon i inntil fire timer, forteller Odd Martin Vallersnes. Foto: Astrid Renland

En vanlig helg på legevakten

Prosjektet Ungdom og rus ved Legevakten er avsluttet og har blitt en integrert del av tjenestetilbudet.Sitatet


Rusbrukerne bærer med seg en kropp som signaliserer kriminalitet. Det gjør at de alltid er i risikosonen for kontroll, ekskludering og ubehagelige opplevelser. De som har dette utseendet opplever seg uønsket og unngår steder.

Ida Nafstad, forsker

Siste utgave: 2 - 20162 - 2016