Dopselgerne på Vaterland

«De unge mennene «under brua» står utenfor de fleste arenaene som et samfunnsfellesskap bygger på.»

Annonse

Kultur


Grunnverdier i norsk narkotikapolitikk: Bildet er fra første møte i Gamle Festsal ved universitetet i Oslo, 1. februar 2010, der blant annet sokneprest Grete Hauge, Paulus Menighet, professor Reidun Førde og tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund holdt innlegg. Foto: Astrid Renland

Et tilbakeblikk på en idealist og realist

– Innen gruppen av vestlige industrinasjoner skiller Norge seg ut som bærer av en av de aller mest ekstreme former for narkotikapolitikk, sa Nils Christie i et foredrag på Politisk Forum i 1985.

Tema


Fag og politikk, Hepatitt C og alkohol: Lisa Aasmundstad og Kari Lossius bidro til politisk temperaturheving på Fagrådets ruspolitiske seminar på Bristol, Oslo. Foto: Astrid Renland

Politikk og fag spiller på lag!

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, arrangerte fredag 12. mai nasjonalt ruspolitisk seminar, og med headingen «Politikk og fag – ikke på lag» var debatten om forholdet mellom nettopp politikk og fag.

Nyheter


Fagrådets ruspolitiske pris 2017: Dokumentarserien utfordrer gitte sannheter og åpner for refleksjoner og respekt for en samfunnsmessig marginalisert gruppe, mener Fagrådet. Her er prisvinner Petter Nyquist sammen med styreleder Kirsten Frigstad og nestleder Anders Dalsaune Jansen. Prisen er glasskunst av Aino Jensen. Foto: Astrid Renland

Rusfeltet hedrer Petter Nyquist

Fagrådets ruspolitiske pris for 2017 gikk til filmfotograf og programleder Petter Nyquist som gjennom serien «Petter uteligger», har gitt innsikt i hvordan personene som befolker gruppen hjemløse rusavhengige lever livet.

Fag og debatt


Lev Vel-konferansen 2017: Ta sjansen, fortell om overgrepene, og jobb med dem, oppfordret Angelica Kjos, som sammen med Hans Petter Solli, kombinerer foredrag med musikk i formidling av musikk som terapiform. Foto: Astrid Renland

La oss snakke om inkludering

– Det er viktig å integrere seg, men det er en lang vei å gå før vi er inkludert, sier Angelica Kjos.

Fag og debatt


MedieMedier og brukerstemmer: Reprensentanter fra brukerorganisasjoner deltar både i den offentlige debatten om ruspolitikk og er et fast innslag på ruskonferanser. Her er det Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO, som holder innlegg på på den nasjonale LAR-konferansen 2016. Illustrasjonsfoto: Astrid Renland

Media og brukere som aktører på rusfeltet

Jeg tok i Aftenposten 26. Oktober 2016, til orde for nedfelling av ny retningslinje i pressens Vær Varsom-plakat ettersom jeg mente det var grunn til bekymring for at personer med rus- og psykisk helseutfordringer ukritisk fikk spalteplass.  I Rus & Samfunn nr. 6 (2016) taler derimot redaktør Astrid Renland i mot mitt forslag basert på at brukere er “autonome og handlende mennesker”.Sitatet


Norsk narkotikapolitikk er etter min mening en virkelighetsresistent misgjerning.

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund

Siste utgave: 6-20166-2016