Risikofylt løslatelse

Løslatelse fra fengsel er høy risiko for overdosedødsfall viser ny Seraf forskning.

Annonse

Fag og debatt


Marginalisert sosial gruppe: - Når Vaterlandsmiljøet fra tid til annen kommer i fokus, handler det i stor grad om vold og kriminalitet. Det er sjelden vi hører om historiene bak volden, skriver artikkelforfatterene. Foto: Nicolai Hjelset/Uteseksjonen

Skal det bli gutta på Vaterland sin tur nå?

- Gjennom en mediedekning som i hovedsak fokuserer på et hardt miljø preget av slåsskamper og knivbruk kan det være vanskelig å se at gutta som oppholder seg her er sårbar, og har drømmer og håp om et annet og tryggere liv, skriver artikkelforfatterne Børge Erdal og Carl Thomas Skalleberg.

Kultur


Denne vinteren har vi fått et gjensyn med Renton, Begbie, Spud, Sick Boy og resten av Trainspotting-gjengen. Foto: United International Pictures

Trainspotting med oppfølger

Også på den streite siden av tilværelsen er livet skjørt, viser Danny Boyles oppfølging av 1990-tallets kanoniserte film, Trainspotting.

Fag og debatt


- Det er få ting som foreskrives så mye, som helsepersonell kan så lite om, som benziodiazepiner og z-hypnotika, sier Jørgen Bramness. Foto: Astrid Renland

Et nyansert blikk på benzodiazepiner

Seniorforsker ved ROP, Jørgen G. Bramness, er aktuell med boka ”Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner”. Han mener benziodiazepiner og z-hypnotika kan være utmerkede medikamenter, men det forutsetter at de brukes fornuftig.

Nyheter


Leder for Strax-huset, Hugo Torjussen, i samtale med ansatte i det nye sprøyterommet. Foran f.v: Anestesisykepleier Liv Trude Bjartland og fagarbeider Marianne Herfindal. Bakerst: Vernepleier Benedicte Hvitmyhr. Alle foto: Otto von Münchow

Bergen endelig med sprøyterom

Like før nyttår åpnet Bergen sitt første sprøyterom. Dermed har Vestlandets hovedstad fått et lavterskeltilbud overfor grupper av rusavhengige som ellers ofte ikke kommer i kontakt med rusvernet.

Fag og debatt


-En viktig fordel med pakkeforløpet, er at vi får et nasjonalt normerende forløp. Dermed kan man måle og sammenligne aktører på hvordan de praktiserer systemet, sier Gabrielle Welle-Strand. Foto: Astrid Renland

Foreslår samarbeidsmøte før utskriving

Et samarbeidsmøte mellom pasient, TSB og kommune før utskriving fra behandling kan bli del av pakkeforløp TSB, forteller seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet.Sitatet


Den åpenlyse omsetningen og bruk av stoff flere steder i byen, tyder på en økende aksept for at enkelte grupper kan unndra seg sentrale deler av samfunnskontrakten uten at det får konsekvenser.
John Olav Egeland, Dagbladet

 

 

Siste utgave: 6-20166-2016