Norsk ruspolitikk må endre kurs

Den filippinske presidenten Rodrigo Duterte vil utrydde alle som befatter seg med narkotika. Norske politikere må ikke bare fordømme handlingene, men også selv slutte med kriminalisere rusmisbrukere.

Annonse

Nyheter


Kirsten Frigstad og Fagrådet har tatt på seg utfordringen å videreføre Rus & Samfunn fra 2017. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Nytt håp for Rus & Samfunn

Fagrådet for rusfeltet tar over Rus & Samfunn fra 1.januar neste år. Dermed får tidsskriftet en ny sjanse, men det kan bli aktuelt med endringer, forteller Kirsten Frigstad, leder for Fagrådet.

Nyheter


Regjeringen har et ansvar og vi må forvente at norske myndigheter fordømmer grove menneskerettsbrudd begått under president Rodrigo Duterte (bildet) nå som hans representanter er i Oslo, skriver Kenneth Arctander Johansen.  Foto: Ryan Lim - Malacañang Photo Bureau/Wikipedia

Norske myndigheter må fordømme utenomrettslige henrettelser på Filippinene

Den filippinske presidenten, Rodrigo Duterte, er ansvarlig for alvorlige brudd på menneskerettighetene der han ved utenomrettslige henrettelser har drept mer enn 700 mennesker i sin krig mot narkotika. Norske myndigheter må fordømme dette nå som representanter for hans regjering er i Oslo.

Tema


Palm Springs i California i USA i 1969: En gang var bruk av psykedelika relatert til motkulturell grasrotbevegelse og politisk og åndelig utvikling. Deltakerne i studien formidler at bruk av psykedelika har bidratt til personlig vekst og utvikling, skriver artikkelforfatteren. Foto: Wikipedia

Psykedelika i spirituell praksis

Studien gir innsyn i et rusmiddelmiljø som sjelden omtales i nyhetsmedia eller rusmiddelforskning.

Fag og debatt


- Vi har i vår kartlegging ikke intervjuet ungdommer, og kan derfor ikke si noe om hvordan de selv erfarer å avlegge prøve under tilsyn av helsesøster eller andre i hjelpeapparatet, men våre informanter forteller at det for mange ungdommer kan være ubehag knyttet til denne situasjonen, skriver spesialkonsulent  Yvonne Larsen. Foto: Privat

Flinkiser og dropouts

Frivillig ruskontrakt er en formalisert avtale mellom ungdom, foresatte og hjelpeapparat, og innebærer at klienten skal teste urinen jevnlig for å avkrefte eller bekrefte bruk av rusmidler.

Nyheter


Svikter pasientgruppe: - 50 prosent av de rusmiddelavhengige er smittet av hepatitt C. Det vil jeg kalle en rød bombe. Det opprører meg at de forsøker å dysse dette ned. Det er et overtramp mot dem som er smittet, sier Ronny Bjørnestad i ProLAR. Foto: Astrid Renland

Sterk kritikk mot hepatitt-strategi

Helse-og omsorgsdepartementets nasjonale strategi mot hepatittinfeksjoner blir møtt med skuffelse og frustrasjon i rusfeltet. Planen avspeiler gammeldagse holdninger, mener overlege Olav Dalgard ved Ahus.Sitatet


Som byråd i Oslo ser jeg hver dag hvordan idealer og visjoner krasjlander i realiteter og praktisk politikk.

Anniken Hauglie, Høyre

Siste utgave: 3- 20163- 2016