La oss snakke om inkludering

– Det er viktig å integrere seg, men det er en lang vei å gå før vi er inkludert, sier Angelica Kjos.

Annonse

Fag og debatt


MedieMedier og brukerstemmer: Reprensentanter fra brukerorganisasjoner deltar både i den offentlige debatten om ruspolitikk og er et fast innslag på ruskonferanser. Her er det Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO, som holder innlegg på på den nasjonale LAR-konferansen 2016. Illustrasjonsfoto: Astrid Renland

Media og brukere som aktører på rusfeltet

Jeg tok i Aftenposten 26. Oktober 2016, til orde for nedfelling av ny retningslinje i pressens Vær Varsom-plakat ettersom jeg mente det var grunn til bekymring for at personer med rus- og psykisk helseutfordringer ukritisk fikk spalteplass.  I Rus & Samfunn nr. 6 (2016) taler derimot redaktør Astrid Renland i mot mitt forslag basert på at brukere er “autonome og handlende mennesker”.

Tema


Hva kan sies og hvem skal si det: Dagsavisens Hege Ulstein har utropt Arild Knutsen til etterkrigstidens viktigste motstandsmann. Bildet er fra lanseringen av boken "Fra forbud til fornuft. Kampen for en ny narkotikapolitikk" skrevet av Arild Knutsen og Anders Solli Sal Foto: Astrid Renland

Stoffbrukere og medier

I et innlegg i Aftenposten (26. oktober 2016) ytret rusforskere fra Seraf og Folkehelseinstituttet ønske om retningslinjer for hvordan medier skal håndtere stoffbrukere.

Tema


- Regjeringen har arbeidet for å gi rusavhengige et bedre tilbud, og etter at Høyres landsmøte vedtok å åpne for forsøk med heroinassistert behandling for tunge rusmisbrukere, vil dette bli politikk for neste stortingsperiode, sier helseminister Bent Høie til Rus & Samfunn. Foto: HOD/Bjørn Stuedal

Uenighet om Heroinassistert behandling

Stadig flere politiske partier støtter opp om tanken om å åpne opp for heroinassistert behandling i Norge, deriblant Høyre som på landsmøtet gikk inn for at tunge rusmisbrukere skal kunne få heroinassistert behandling. Forslaget møtes med motstand fra spesialisthelsetjenestens rus- og avhengighetsbehandling. 

Nyheter


I en omfattende studie på dødsfall etter løslatelse fra fengsel, finner forskere fra SERAF at overdosedød er den vanligste dødsårsaken blant løslatte fra norske fengsel. Stipendiat Marianne Riksheim Stavseth (t.v.) og Postdoc. Anne Bukten presenterte funnene fra studien på lanseringsseminaret tirsdag, 21. mars. Alle foto: Astrid Renland

Risikofylt løslatelse

Løslatelse fra fengsel er høy risiko for overdosedødsfall viser ny Seraf forskning.

Fag og debatt


Marginalisert sosial gruppe: - Når Vaterlandsmiljøet fra tid til annen kommer i fokus, handler det i stor grad om vold og kriminalitet. Det er sjelden vi hører om historiene bak volden, skriver artikkelforfatterene. Foto: Nicolai Hjelset/Uteseksjonen

Skal det bli gutta på Vaterland sin tur nå?

- Gjennom en mediedekning som i hovedsak fokuserer på et hardt miljø preget av slåsskamper og knivbruk kan det være vanskelig å se at gutta som oppholder seg her er sårbar, og har drømmer og håp om et annet og tryggere liv, skriver artikkelforfatterne Børge Erdal og Carl Thomas Skalleberg.Sitatet


UNGASS-sesjonene er basert på at de svakeste rammes av det nåværende regimet; svake statsdannelser, fattige bønder, ungdom i ghettoene som sosialiseres inn i narkokriminalitet.

Willy Pedersen, professor i sosiologi, UiO

Siste utgave: 6-20166-2016