Ingen rusfrie bo-tilbud for LAR-pasienter i Oslo?

Om foreslått nedleggelse av Blindern Rehabiliteringssenter - og hvorfor dette er å nedprioritere en hel pasientgruppe.

Annonse

Fag og debatt


- Det er behov for samordnede tiltak og planer på nasjonalt plan for på en effektiv måte å bekjempe hepatitt C i Norge, slik det er gjort i mange andre land, skriver lege og forsker, Knut Boe Kielland. Foto: Universitetsforlaget/privat

Feil fra statssekretær Marie Bjerke

I et intervju i Rus & Samfunn uttaler statssekretær Maria Bjerke at fagmiljøet støtter Helse- og omsorgsdepartementets avgjørelse om at det ikke er nødvendig med en nasjonal handlingsplan for å bekjempe hepatitt C blant stoffbrukerne. Det er feil, skriver Knut Boe Kielland i denne kommentaren til opplysningene fra Bjerke.

Tema


Brukerorganisasjonene og Fagrådet  var på Stortinget da Kjersti Toppe (Sp) fremmet representantslag om en handlingsplan for å bekjempe HCV, onsdag 12. oktober. Foto: Fagrådet

Rusfeltet krever nasjonal handlingsplan mot hepatitt C

- Både brukerorganisasjoner, Fagrådet og flere fagmiljø reagerte sterkt på strategien og var opprørte over at departementet valgte å se bort fra anbefalinger fra arbeidsgruppen som jobbet med utkastet til strategi i nesten et år. Anbefalingene fra arbeidsgruppen var ute til høring og departementet mottok 13 høringssvar. Likevel lanserte regjeringen en strategi som ikke inkluderte viktige forslag og tiltak som også fikk støtte i høringsrunden, skriver Torhold Kielland, Fagrådet, i dette innlegget.

Nyheter


Senterpartiets Kjersti Toppe fremmer i morgen, 12. oktober, et dokument 8. forslag om at regjeringen må lage en handlingsplan med mål om å redusere eller stoppe utbredelsen av hepatitt C blant stoffbrukerne. Bildet er fra Toppes møte med representanter fra norske brukerorganisasjoner under INHSU-symposiet i september i Oslo. Foto: Astrid Renland

HCV kan bekjempes

Det er mulig å utrydde nesten all hepatitt C-smitte i Norge. Men det vil kreve en nasjonal handlingsplan og et systematisk arbeid, mener lege Knut Boe Kielland.

Fag og debatt


Bård Standal og Heidi Nordby Lunde mener at Høyre av alle partier burde lede an i debatten om å liberalisere ruspolitikken, men begge har liten tro på at det vil skje. Bildet er fra debatten på Justisen torsdag 29. september. Foto: Astrid Renland

Høyres nye ruspolitiske takter

Høyres dreining fra nulltoleranse og exit-rus til skadereduksjonstenkning reiser debatt både i og utenfor partiet. 

Nyheter


Styreleder i Landsforeningen for Barnevernsbarn, Ruzzel Solberg er svært fornøyd med forslaget til ny barnevernslov, men vil ha rettighetsfestet ettervern. Foto: Landsforeningen for Barnevernsbarn

- Nå blir barnevernsloven en rettighetslov

Landsforeningen for barnevernsbarn jubler over forslaget til ny barnevernslov, men en ting mangler fortsatt.Sitatet


En mer subtil grunn til at forbudet er skadelig er at det gjør at for mange bruker et mer skadelig rusmiddel enn de ellers ville foretrukket. Det er viden kjent i forskerkretser at alkohol er et av de verre rusmidlene vi har. Om flere kunne brukt andre rusmidler i stedet, som MDMA, psykedelia og til og med cannabis, ville det gitt store gevinster for folkehelsen.

Aksel Braanen Sterri

Siste utgave: 4- 20164- 2016