Fagrådets styre og stab: Styremedlem Egil Atle Bremnes (t.v.), rådgiver Torhild Kielland, Trude Lønning, styremedlem Vidar Hårvik, nestleder Anders Dalsaune Jansen og dagligleder Jan Gunnar Skoftedalen. Styreleder Kirsten Frigstad er flankert av styremedlemmene Berit Kalgraff (t.v.), Ingjerd Meen Lorvik og Svein Roald Schømer-Olsen. Alle foto: Astrid Renland

Fagrådet – tre dager til ende

Uke 37 sto i Fagrådets navn med jubileumsfest og middag med påfølgende to samfulle dager med nasjonal konferanse.

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, feiret 25 årsdag tirsdag 13. september på Det Norske Teater.

Det var mange både i og utenfor rusfeltet som hadde satt av dagen for å hylle jubilanten, og blant bursdagsgjestene var både organisasjonens styre og ledelse deriblant Fagrådets aller første leder, Anne Aasen, representanter fra medlemsorganisasjoner, tidligere prisvinnere, spesielt inviterte gjester og Kari Kjønaas Kjos fra Frp og leder i Stortingets i Helse og omsorgskomité.  Toastmastere for dagen var Fagrådets rådgiver Thorhild Kielland og styremedlem Svein Roald Schømer-Olsen.

Styreleder Kirsten Frigstad ønsket velkommen og sa at dagen var først og fremst en hyllest til rusfeltet både de som befolker feltet mange hjelpetilbud og de som jobber med mennesker med rusmiddelproblemer og alle i Fagrådet. 

- Rusomsorgen har en lang historie mens rusfaget er ungt, sa Frigstad, - og Fagrådet har vært med på feltets oppturer og nedturer gjennom årene.


Endless & L Mario.

Fagrådet som ble stiftet i oktober 1991, i Kristiansand, er en paraply- og interesseorganisasjon for et bredt rusfelt og medlemmer teller både ideelle organisasjoner, kommunale lavterskeltiltak, behandlingskollektiver, bruker- og pårørendeorganisasjoner. De første årene var arbeidet basert på frivillighet og dugnadsånd, men Fagrådet har utviklet seg til en stor medlemsorganisasjon og har i dag daglig leder og rådgiver ansatt i staben.

- Fagrådet er en viktig organisasjon i rusfeltet, sa Kari Kjønaas Kjos da hun overrakk gratulasjoner til jubilanten.  

Det er ikke tilfeldig fikk vi høre da Fagrådets tidligere ledere, Anne Aasen, Erling Pedersen og mangeårige styremedlem og nå daglig leder, Jan Gunnar Skoftedal, tok oss med på historien for å samle et fragmentert rusfelt til ett rike.

- Målet var og både bli en organisasjon med makt og gjøre rusfeltet mektigere, sa Erling Pedersen, som avslørte at ett av grepene de har benyttet har vært spissformuleringer. Jan Gunnar Skoftedal vektla på sin side tankestrekenes og spørsmålstegnenes betydning for Fagrådets vei til makten. Ingen konferansetittel uten en tankestrek og spørsmålstegn.

Og det er vel noe noen og enhver av oss kan skrive under på; Fagrådets konferanse- og presentasjonstitler er ofte både provoserende og pirrende – alt ettersom med hvilke briller man leser dem.


Stompen -Frelsesarmeens gatemusikanter.

Samlet ga de alle tre en god oversikt over Fagrådets historie og utvikling som sammenfaller med store endringer og utvikling i rusfeltet, beskrevet som en endring fra å være et fagfelt som ofte satt nederst om ikke under bordene i møte med helsevesenet, til rusreformer, pasientrettigheter og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Ifølge Erling Pedersen, som har sittet lengst på tronen med to perioder som leder for Fagrådet – fra 1998 til 2006 og 2010 til 2014, stiller helse- og sosialministre opp når rådet ber om det.

Dessuten jobber Fagrådet for og ytterligere styrke rusfeltet der blant annet Fagrådets eierskap av tidsskriftet Rus & Samfunn inngår, sa Pedersen.  

Tidsskriftet tidligere redaktør, Martin Blindheim, formidlet det samme da han gratulerte Fagrådet med 25 årsjubileum under middagen på Bristol.

- Overtagelsen av Rus & Samfunn kan gi nye muligheter og bli et godt organ for debatter i rusfeltet, sa Blindheim.

Som seg hør og bør for en 25 årsjubilant var festen preget av gode, hyggelige og morsomme taler. Halvor Kjølstad sveipet over rusomsorgens idehistoriske moter og trender i det han selv betegnet som et kvalitetsusikret historisk overblikk om hvordan synet på feltets klienter har svingt mellom å være kriminell, umoralsk og syk. Ofte med belastet med alle tre egenskapene samtidig, mens medisinen som har vært foreskrevet har vært alt fra tvangsarbeid i frisk luft på Jæren, klinisk institusjonsbehandling, arbeidsfellesskap og avholdenhet i kollektivene til politiklinisk behandling og substitusjonsbehandling.

Mange rusklienter pendler fortsatt mellom kriminalomsorgens rusmestringsenheter, lavterskel botilbud og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.


Stor Overraskelse featuring Finn Arctander.

Det er heller ingen bursdagsfest uten kultur, og Fagrådets partyfixere hadde ordnet noe for enhver smak med musikk av konsertpianist, overlege ved Borgerstadklinikken og tidligere prisvinner, Egil Nordlie.

Frank Kjosås ga smakebiter fra Det Norske Teatrets Songfuglen av Jan Roar Leikvoll, og rap-gruppa Endless & L Mario som består av Mikael Nyhus og Marius Aronsen, tok blant annet den nydelige lånte God Natt.

I tillegg fikk gjestene høre Halmstrå som består av Torhild Kielland og Morten Brodahl, og Frelsesarmeens fantastiske gatemusikanter mens dagens siste kulturelle innslag var av rap-gruppa Stor Overraskelse featuring avtroppende dagligleder for Fossumkollektivet, Finn Arctander.

Rus & Samfunn gratulerer Fagrådet med 25 årsjubileum.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse