- Det er behov for samordnede tiltak og planer på nasjonalt plan for på en effektiv måte å bekjempe hepatitt C i Norge, slik det er gjort i mange andre land, skriver lege og forsker, Knut Boe Kielland. Foto: Universitetsforlaget/privat

Feil fra statssekretær Marie Bjerke

I et intervju i Rus & Samfunn uttaler statssekretær Maria Bjerke at fagmiljøet støtter Helse- og omsorgsdepartementets avgjørelse om at det ikke er nødvendig med en nasjonal handlingsplan for å bekjempe hepatitt C blant stoffbrukerne. Det er feil, skriver Knut Boe Kielland i denne kommentaren til opplysningene fra Bjerke.

Etter et intervju i Rus & Samfunn, hvor jeg går inn for handlingsplan mot hepatitt C, er det innhentet en kommentar fra Helse- og omsorgsdepartementet ved statssekretær Bjerke hvor det opplyses at departementet hadde hatt et «møte med legene Kielland, Dalgard og Midgard». Videre: «Jeg oppfattet at vi var enige om at en handlingsplan i seg selv ikke løser noe problem. Vi skal heller jobbe for å løse den konkrete utfordringen med å sikre rusmisbrukere den behandlingen de har rett til.»

Dette krever en kommentar. Bakgrunnen for møtet med departementet var at vi 22. juni skrev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie og beklaget at den nettopp framlagte «Nasjonal strategi for arbeidet mot virale hepatitter» manglet mange av de tiltakene som var foreslått i utvalgsinnstillingen framlagt i desember 2015 – spesielt en nasjonal handlingsplan.

Vi ble etter det invitert til et møte med statssekretær Erlandsen, som fant sted 15. september. Der kom det fram at departementet hadde prinsipielle innvendinger mot at det lett ble for mange handlingsplaner som til dels ikke ble tilstrekkelig fulgt opp.

For å unngå en diskusjon om nytten av handlingsplaner som virkemiddel for implementering innenfor helsesektoren, aksepterte vi at denne betegnelsen ikke nødvendigvis ble brukt. Men vi ga tydelig uttrykk for at det er behov for samordnede tiltak og planer på nasjonalt plan for på en effektiv måte å bekjempe hepatitt C i Norge, slik det er gjort i mange andre land.


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse