Statsråd Bent Høie i samtale med styreleder i UNN Jorid Andreassen (t.v.), og klinikksjef Magnus Hald. Foto: Gaute Jenssen

Første medikamentfri behandling innen psykisk helsevern

Den 31. januar åpnet helse- og omsorgsminister Bent Høie det første medikamentfrie behandlingstilbudet for mennesker med psykisk lidelser, i Tromsø.

Nysnøen ligger tjukk og mjuk til loppover vinduene som går fra gulv til tak i den lange korridoren. Vi henger på halen til Helseminister Bent Høie med følge. En stolt klinikk-sjef Magnus Hald, forklarer det nye tilbudet om medikamentfrie behandling av psykiatriske lidelser ved Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) avdeling Åsgård i Tromsø.

Åsgård har siden 1966 vært et psykiatrisk sykehus, nå er det en avdeling under UNN.

- Vi er denne siste dagen i januar vitne til en historisk hendelse, forteller Hald. UNN etablerer i dag en egen enhet ved den psykiatriske avdelingen, for medikamentfri behandling (MB). Han har undersøkt, og ikke funnet noen andre sykehus eller klinikker med lignende tilbud. Dette er antagelig unikt. I verden.

Enheten får seks sengeplasser. Det er psykose og bipolare lidelser de skal konsentrere seg om.

Bent Høie har vært utålmodig og beslutningsviljen sterk. November 2015 beordret han alle helseforetakene å starte opp medikamentfri psykiatrisk behandling innen 1. juni. Et halvt år på overtid er jobben kronet med hell, i alle fall i Helse Nord.  

Han er glad for at tilbudet endelig er oppe og går. Flere av hans forløpere har forsøkt, uten å lykkes.

- Dette er ikke et initiativ ovenfra, men fra brukerne selv. Pasienten må lyttes til, de skal ikke plasseres som potteplanter, men møtes som likeverdige mennesker. Det var jeg tydelig på i min bestilling til helseregionene. Helse Nord har vært veldig engasjerte og positive i denne prosessen, og jeg er ikke overrasket over at de er først ute, sa Høie.

Mye av problematikken rundt behandling av psykiatriske lidelser handler om bivirkninger. Medisiner som sløver, eller forandrer pasienten. Det er dette fellesaksjonen har kjempet for, forteller Jan Magne Sørensen. Hans kamp startet i 1994, og som representant for brukerne gjennom fellesaksjonen for medisinfrie tilbud fra 2010. Hans historie er en om psykoser og tvangsmedisinering. Gjennom ulike former for stressmestring, kognitiv terapi, kunst- og musikkterapi, er det fullt mulig å mestre sine symptomer. Nå er Jan Magne medisinfri de siste 18 år og leder av egen bedrift.

- De behandlet ikke årsaken til at jeg var syk, bare symptomene. Dette (MB) er et tilbud, det vil ikke passe for alle, men for de som ønsker det. Det må være brukerstyrt og basert på at den enkelte er motivert for å prøve det.

Sørensen poengterer at legemiddelindustrien har fått for mye plass, og er veldig glad for at Høie har vært så tydelig i prosessen, med klare føringer til helseregionene.

-Mye av hensikten med MB er å bli kvitt tvangsmedisinering. Ikke alle symptomer skal eller kan behandles, heller ikke medikamentelt. Noen symptomer kan man faktisk leve med.

Klinikksjef Hald forteller Helse Nord fikk satt sammen et utvalg bestående fagfolk og brukere, som har utarbeidet en egen protokoll for MB. Prokollen skal være styrende for behandlingen. I utvalget hadde de forventet at brukergruppene skulle være de som forserte i saken, men det viste seg at det var fagfolket ved UNN som var mest pågående. Etter hvert ba faktisk brukerne om å holde an på noen områder.

Ved å etablere en egen enhet, ønsker de å få økt kvalitet på den medikamentfrie behandlinga. Han forsikrer at behandlingen også er tilgjengelig for mennesker med ruslidelser, og kan tilbys etter en forutgående avrusning.

- Noen helseregioner har bare dedikerte senger, som de tilbyr som medikamentfrie. Dette tror ikke vi er godt nok, vi sikrer kvaliteten i behandlinga med en egen enhet.

To egne erfaringskonsulenter er ansatt, Tor Erik satte gjennom et dikt ord på denne muligheten pasientene nå får:

«… eg treng ikkje medisinske krykker, sjøl om min verden ikkje ser ut som alle andres …»


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse