I en omfattende studie på dødsfall etter løslatelse fra fengsel, finner forskere fra SERAF at overdosedød er den vanligste dødsårsaken blant løslatte fra norske fengsel. Stipendiat Marianne Riksheim Stavseth (t.v.) og Postdoc. Anne Bukten presenterte funnene fra studien på lanseringsseminaret tirsdag, 21. mars. Alle foto: Astrid Renland

Risikofylt løslatelse

Løslatelse fra fengsel er høy risiko for overdosedødsfall viser ny Seraf forskning.

Annonse

Leder for Strax-huset, Hugo Torjussen, i samtale med ansatte i det nye sprøyterommet. Foran f.v: Anestesisykepleier Liv Trude Bjartland og fagarbeider Marianne Herfindal. Bakerst: Vernepleier Benedicte Hvitmyhr. Alle foto: Otto von Münchow

Bergen endelig med sprøyterom

Like før nyttår åpnet Bergen sitt første sprøyterom. Dermed har Vestlandets hovedstad fått et lavterskeltilbud overfor grupper av rusavhengige som ellers ofte ikke kommer i kontakt med rusvernet.

Professor Hans Fredrik Marthinussen ved Juridisk  fakultet ved Universitetet i Bergen, er klar på at politiet ikke kan bruke  en bestemmelse i veitrafikkloven som en straffebestemmelse og på generelt  grunnlag inndra førerkort til personer som bruker kannabis. Foto: Otto von Münchow

Politiets praksis lovstridig

 - Bruk av kannabis er ikke god nok grunn til å inndra førerkort, sier jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen.

- Stopp drapene, var aksjonistenes beskjed til både president Rodrigo Duterte og norske myndigheter. Alle foto: Astrid Renland

- Vi krever at norske myndigheter protesterer mot de statsinitierte drapene

Amnesty International Norge, Foreningen for human narkotikapolitikk og Erlik Oslo arrangerte en demonstrasjon utenfor Utenriksdepartementet mandag 27. februar, i protest mot den filippinske presidentens systematiske likvidering av fattige narkotikabrukere.

Rapportene ble kommentert av et panel bestående av blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet, Hanne Bjurstrøm, Novaforsker, Ingrid Smette, og leder i Press, Karoline Steen Nylander (t.v.).  Her i samtale med Ulla Bjørndahl. Foto: Astrid Renland

Pro Sentret setter unges seksualvaner på agendaen

Ungdommer som bytter eller selger sex, ruser seg mer enn annen ungdom viser undersøkelser. Det gjelder både jenter og gutter.

Statsråd Bent Høie i samtale med styreleder i UNN Jorid Andreassen (t.v.), og klinikksjef Magnus Hald. Foto: Gaute Jenssen

Første medikamentfri behandling innen psykisk helsevern

Den 31. januar åpnet helse- og omsorgsminister Bent Høie det første medikamentfrie behandlingstilbudet for mennesker med psykisk lidelser, i Tromsø.


Myndighetene må rydde opp: IT-systemer er for sårbare hackere og helseinformasjon har høy verdi. Med slik info kan kriminelle gjennomføre helsesvindler, utpressing eller ID-tyverier, sier Eirik Newth til Rus & Samfunn. Illustrasjonsfoto: Rolf Flatmo

Helseapper bør utstyres med personvernerklæringer

– Helseapper bør skremme oss mer enn de gjør, sier forfatter Eirik Newth. Selv offentlige rusapper som Slutta, Drikkevett og HAP har personvernsmangler, ifølge fagdirektører i Datatilsynet og Forbrukerrådet.

Nye politiske takter: Høyres Bent Høie (t.v.) og Aps Torgeir Micaelsen vil avkriminalisere bruk og besittelse for eget bruk, men var i debatt med Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedal, vage på om straffesporet skal forlates helt. Alle foto: Astrid Renland

Offentlig utredning om morgendagens ruspolitikk

Høyre og Arbeiderpartiet ønsker en offentlig utredning om ruspolitiske reform, uttalte Bent Høie (H) og Torgeir Micaelsen (Ap) på Fagrådets ruspolitiske seminar torsdag 8. desember.

Etatsjef Rønnaug Frøiland mener at god samhandling på tvers av fagområder har vært en viktig årsak til at Bergen er blitt best i klassen innenfor rusfeltet. Foto: Otto von Münchow

Bergen er blitt et forbilde

Bergen kommune satser på rusfeltet, i hvert fall sammenliknet med andre byer. Kommunen har bygget ut tjenester og samarbeider på tvers av fagområder for å skape et godt og differensiert tilbud til rusavhengige i byen.

Universitetsforlaget inviterte til debatt om myter og fakta om rusmiddelbruk og rusmidler da læreboken

Lærebok om rus- og avhengighetsbehandling

Nå foreligger den første læreboken for leger som videreutdanner seg innenfor russpesialitet.

- Ledelsen ved FHI må få øynene opp for at de har fått en spesiell oppgave ved å forvalte dette biblioteket, og de må ta tak i det. De må i det minste nevne oss i sammenhenger hvor det er naturlig, og være stolte av at de har et unikt tilbud til hele landets befolkning, sier hovedbibliotekar Johanne Longva. Foto: FHI

Frykter for Rusfagsbiblioteket

Rusfagets nasjonale kompetansebibliotek, det tidligere Sirus-biblioteket, har fått redusert både antallet henvendelser og besøkende etter innlemminga i Folkehelseinstituttet.Sitatet


Min holdning er at her må vi tørre å tenke alternativt. Over 60 prosent av dem som sitter i norske fengsler sliter med betydelige rusproblemer, og det viser oss at vi trenger virkemidler som ikke bare er beheftet med straff og fengsel.

Justisminister Knut Storberget (Ap)

Siste utgave: 6-20166-2016