Marginalisert sosial gruppe: - Når Vaterlandsmiljøet fra tid til annen kommer i fokus, handler det i stor grad om vold og kriminalitet. Det er sjelden vi hører om historiene bak volden, skriver artikkelforfatterene. Foto: Nicolai Hjelset/Uteseksjonen

Skal det bli gutta på Vaterland sin tur nå?

- Gjennom en mediedekning som i hovedsak fokuserer på et hardt miljø preget av slåsskamper og knivbruk kan det være vanskelig å se at gutta som oppholder seg her er sårbar, og har drømmer og håp om et annet og tryggere liv, skriver artikkelforfatterne Børge Erdal og Carl Thomas Skalleberg.

Annonse

- Det er få ting som foreskrives så mye, som helsepersonell kan så lite om, som benziodiazepiner og z-hypnotika, sier Jørgen Bramness. Foto: Astrid Renland

Et nyansert blikk på benzodiazepiner

Seniorforsker ved ROP, Jørgen G. Bramness, er aktuell med boka ”Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner”. Han mener benziodiazepiner og z-hypnotika kan være utmerkede medikamenter, men det forutsetter at de brukes fornuftig.

-En viktig fordel med pakkeforløpet, er at vi får et nasjonalt normerende forløp. Dermed kan man måle og sammenligne aktører på hvordan de praktiserer systemet, sier Gabrielle Welle-Strand. Foto: Astrid Renland

Foreslår samarbeidsmøte før utskriving

Et samarbeidsmøte mellom pasient, TSB og kommune før utskriving fra behandling kan bli del av pakkeforløp TSB, forteller seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet.

Pakkeforløp:  - Forslaget fra Helsedirektoratet er altfor svakt, det sier bare at TSB må samarbeide med kommunen. Det trengs noe mer konkret enn det, sier Vidar Hårvik. Foto: Astrid Renland

Pakkeforløp løser ikke det viktigste

MARBORG-leder Vidar Hårvik har ingen forhåpninger om at pakkeforløpet for TSB vil løse de egentlige utfordringene for ruspasientene, forteller han til Rus & Samfunn.

MDMA krystallampuller: Kvaliteten på gate-MDMA har økt, og selges som krystalller og ikke bare i pilleform som ofte er blandet ut med andre stoffer, sa narkotikabyråets forsker Jane Mounteney. Foto: Wikipedia

Ruskonferanse om sentralstimulerende rusmidler

Bruk av MDMA og andre sentralstimulerende rusmidler var temaet da Rusfeltets samarbeidsorgan, Actis, inviterte til ruskonferanse på Oslo Kongressenter den 14. desember.

Med metoder som EEG, FMRI og «eye tracking», som ser på øyets bevegelser og pupillens størrelse, kan man se mentale prosesser og slike data er bedre enn kvalitative intervjudata, uttaler lPål Kraft som er eder programmet for bedre helse og livskvalitet i Norsk Forskningsråd. Foto: Wikipedia.org

Rusforskning: Big-data og genetikk

«Jeg leste nylig flere kvalitative studier. De minnet om forskning gjort for 50 år siden.»


Illustrasjonsfoto: Erik Bolstad/Wikipedia

Botilbud for LAR-pasienter i Oslo

- Blindern rehabiliteringssenter skal ikke legges ned. Men i tråd med endringer i bruksmønster hos våre målgrupper har vi behov for å utvikle nye botilbud, og Blindern er ett av våre steder som vurderes for endret mandat, skriver avdelingsdirektør, John Ingar Danielsen, i svaret til Jan-Erik Tørres.

- Velferdsetaten foreslår å legge ned Blindernveien Rehabiliteringssenter og dermed fjerne det eneste tilrettelagte botilbudet for LAR-pasienter i Oslo, skriver Jan-Erik Tørres i dette debattinnlegget. Foto: Privat/Bianca Thune

Ingen rusfrie bo-tilbud for LAR-pasienter i Oslo?

Om foreslått nedleggelse av Blindern Rehabiliteringssenter - og hvorfor dette er å nedprioritere en hel pasientgruppe.

- Det er behov for samordnede tiltak og planer på nasjonalt plan for på en effektiv måte å bekjempe hepatitt C i Norge, slik det er gjort i mange andre land, skriver lege og forsker, Knut Boe Kielland. Foto: Universitetsforlaget/privat

Feil fra statssekretær Marie Bjerke

I et intervju i Rus & Samfunn uttaler statssekretær Maria Bjerke at fagmiljøet støtter Helse- og omsorgsdepartementets avgjørelse om at det ikke er nødvendig med en nasjonal handlingsplan for å bekjempe hepatitt C blant stoffbrukerne. Det er feil, skriver Knut Boe Kielland i denne kommentaren til opplysningene fra Bjerke.

Bård Standal og Heidi Nordby Lunde mener at Høyre av alle partier burde lede an i debatten om å liberalisere ruspolitikken, men begge har liten tro på at det vil skje. Bildet er fra debatten på Justisen torsdag 29. september. Foto: Astrid Renland

Høyres nye ruspolitiske takter

Høyres dreining fra nulltoleranse og exit-rus til skadereduksjonstenkning reiser debatt både i og utenfor partiet. 

- Siden 2013 har det vært en tendens i Miljøpartiet De Grønne til å la seg skremme til taushet om egen ruspolitikk, skriver talspersonen Anna Serafima S. Kvam i dette innlegget.

Ikke feig ut i ruspolitikken

Kjære moderparti - dette har dere visst lenge. Nå kan dere slutte å skamme dere. Vi vet at mange av dere har sluttet å tro på politikken vår og mistet den av syne når latteren fra de andre partiene runget. Men hører dere kanskje at latteren er i ferd med å stilne? Dette handler ikke om at vi er "hippier som vil ha jointen vår i fred", eller at vi underkjenner at kannabis er et stoff med skadevirkninger. Dette handler om at vi vil forme en ruspolitikk som er tryggere enn i dag, som begrenser skadeomfanget av rusavhengighet, ikke legger skam på noen, og tar kunnskap på alvor. La oss ikke snu i døra.  

Annonse