Lev Vel-konferansen 2017: Ta sjansen, fortell om overgrepene, og jobb med dem, oppfordret Angelica Kjos, som sammen med Hans Petter Solli, kombinerer foredrag med musikk i formidling av musikk som terapiform. Foto: Astrid Renland

La oss snakke om inkludering

– Det er viktig å integrere seg, men det er en lang vei å gå før vi er inkludert, sier Angelica Kjos.

Annonse

MedieMedier og brukerstemmer: Reprensentanter fra brukerorganisasjoner deltar både i den offentlige debatten om ruspolitikk og er et fast innslag på ruskonferanser. Her er det Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO, som holder innlegg på på den nasjonale LAR-konferansen 2016. Illustrasjonsfoto: Astrid Renland

Media og brukere som aktører på rusfeltet

Jeg tok i Aftenposten 26. Oktober 2016, til orde for nedfelling av ny retningslinje i pressens Vær Varsom-plakat ettersom jeg mente det var grunn til bekymring for at personer med rus- og psykisk helseutfordringer ukritisk fikk spalteplass.  I Rus & Samfunn nr. 6 (2016) taler derimot redaktør Astrid Renland i mot mitt forslag basert på at brukere er “autonome og handlende mennesker”.

Marginalisert sosial gruppe: - Når Vaterlandsmiljøet fra tid til annen kommer i fokus, handler det i stor grad om vold og kriminalitet. Det er sjelden vi hører om historiene bak volden, skriver artikkelforfatterene. Foto: Nicolai Hjelset/Uteseksjonen

Skal det bli gutta på Vaterland sin tur nå?

- Gjennom en mediedekning som i hovedsak fokuserer på et hardt miljø preget av slåsskamper og knivbruk kan det være vanskelig å se at gutta som oppholder seg her er sårbar, og har drømmer og håp om et annet og tryggere liv, skriver artikkelforfatterne Børge Erdal og Carl Thomas Skalleberg.

- Det er få ting som foreskrives så mye, som helsepersonell kan så lite om, som benziodiazepiner og z-hypnotika, sier Jørgen Bramness. Foto: Astrid Renland

Et nyansert blikk på benzodiazepiner

Seniorforsker ved ROP, Jørgen G. Bramness, er aktuell med boka ”Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner”. Han mener benziodiazepiner og z-hypnotika kan være utmerkede medikamenter, men det forutsetter at de brukes fornuftig.

-En viktig fordel med pakkeforløpet, er at vi får et nasjonalt normerende forløp. Dermed kan man måle og sammenligne aktører på hvordan de praktiserer systemet, sier Gabrielle Welle-Strand. Foto: Astrid Renland

Foreslår samarbeidsmøte før utskriving

Et samarbeidsmøte mellom pasient, TSB og kommune før utskriving fra behandling kan bli del av pakkeforløp TSB, forteller seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet.

Pakkeforløp:  - Forslaget fra Helsedirektoratet er altfor svakt, det sier bare at TSB må samarbeide med kommunen. Det trengs noe mer konkret enn det, sier Vidar Hårvik. Foto: Astrid Renland

Pakkeforløp løser ikke det viktigste

MARBORG-leder Vidar Hårvik har ingen forhåpninger om at pakkeforløpet for TSB vil løse de egentlige utfordringene for ruspasientene, forteller han til Rus & Samfunn.


MDMA krystallampuller: Kvaliteten på gate-MDMA har økt, og selges som krystalller og ikke bare i pilleform som ofte er blandet ut med andre stoffer, sa narkotikabyråets forsker Jane Mounteney. Foto: Wikipedia

Ruskonferanse om sentralstimulerende rusmidler

Bruk av MDMA og andre sentralstimulerende rusmidler var temaet da Rusfeltets samarbeidsorgan, Actis, inviterte til ruskonferanse på Oslo Kongressenter den 14. desember.

Med metoder som EEG, FMRI og «eye tracking», som ser på øyets bevegelser og pupillens størrelse, kan man se mentale prosesser og slike data er bedre enn kvalitative intervjudata, uttaler lPål Kraft som er eder programmet for bedre helse og livskvalitet i Norsk Forskningsråd. Foto: Wikipedia.org

Rusforskning: Big-data og genetikk

«Jeg leste nylig flere kvalitative studier. De minnet om forskning gjort for 50 år siden.»

Illustrasjonsfoto: Erik Bolstad/Wikipedia

Botilbud for LAR-pasienter i Oslo

- Blindern rehabiliteringssenter skal ikke legges ned. Men i tråd med endringer i bruksmønster hos våre målgrupper har vi behov for å utvikle nye botilbud, og Blindern er ett av våre steder som vurderes for endret mandat, skriver avdelingsdirektør, John Ingar Danielsen, i svaret til Jan-Erik Tørres.

- Velferdsetaten foreslår å legge ned Blindernveien Rehabiliteringssenter og dermed fjerne det eneste tilrettelagte botilbudet for LAR-pasienter i Oslo, skriver Jan-Erik Tørres i dette debattinnlegget. Foto: Privat/Bianca Thune

Ingen rusfrie bo-tilbud for LAR-pasienter i Oslo?

Om foreslått nedleggelse av Blindern Rehabiliteringssenter - og hvorfor dette er å nedprioritere en hel pasientgruppe.

- Det er behov for samordnede tiltak og planer på nasjonalt plan for på en effektiv måte å bekjempe hepatitt C i Norge, slik det er gjort i mange andre land, skriver lege og forsker, Knut Boe Kielland. Foto: Universitetsforlaget/privat

Feil fra statssekretær Marie Bjerke

I et intervju i Rus & Samfunn uttaler statssekretær Maria Bjerke at fagmiljøet støtter Helse- og omsorgsdepartementets avgjørelse om at det ikke er nødvendig med en nasjonal handlingsplan for å bekjempe hepatitt C blant stoffbrukerne. Det er feil, skriver Knut Boe Kielland i denne kommentaren til opplysningene fra Bjerke.

Annonse