Leder for Ungdom for en human narkotikapolitikk, Jarle Fagerheim og leder for Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, har kritisert Oslo politiets aksjoner mot oppsøkende arbeid i sentrumsgatene. På bildet er de fotografert sammen med leder av Law Enforcement against Prohibition, Jack Cole, under hans besøk i Oslo i mai. Foto: Astrid Renland

Nulltoleranse mot hjelpetiltak?

Oslo politidistrikt mener at det er nedverdigende og stigmatiserende for rusavhengige å injisere stoffet åpenlyst. Derfor vil de forby utdeling av sterilt brukerutstyr og andre gatenære hjelpetiltak.

- Det er løgn og bedrag av politiet å hevde at vi opprettholder sprøytemiljøet i sentrum, sier leder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen, til rus.no

Bakgrunnen for uttalelsen er Oslo politiets utspill og aksjoner der de nekter bruker- og hjelperorganisasjoner å dele ut sterilt brukerutstyr til injisering, og mat til rusavhengige i Oslo sentrum. Ifølge Oslo politiet bidrar dette arbeidet til å opprettholde ansamlinger av rusavhengige rundt Oslo S og på Plata.

Det er ikke første gang den åpne stoffscenen i sentrumsgatene er et område for konflikt. Når sommeren nærmer seg skifter de tunge rusavhengige politisk ham og går fra å være et helse- og sosialt problem til å være et sjenerende ordensproblem som forstyrrer byens besøkende og det kommersielle næringslivet i området. Det er imidlertid første gang Oslo politiet slår ned på og nekter bruker- og hjelpeorganisasjoner å drive gatenært og oppsøkende hjelpearbeid. For selv om det tidligere har vært harde kamper rundt etablering av skadereduksjonstiltak har dette først og fremst vært et faglig og politisk anliggende, ikke et område for politiarbeid.

Uverdig

Stasjonssjef ved Grønland politistasjon Kåre Stølen uttaler til Dagsavisen at bruker- og hjelpeorganisasjonene er med å utføre straffbare handlinger. Ifølge Stølen forverrer hjelpe- og brukerorganisasjonene situasjonen for rusavhengige fordi utdelingen av sterilt brukerutstyr og mat skjer på områder der brukergruppen er sterkt stigmatisert. Stølen hevder også at organisasjonene bidrar til å opprettholde rusproblematikken, og mener at de frivillige organisasjonene opptrer dobbelmoralsk.

Utilstrekkelig tilbud

Arild Knutsen er ikke enig i Stølens vurderinger av situasjonen. Knutsen peker på at stoffmiljøet har oppholdt seg i sentrumsgatene i årevis og knytter rusproblematikken i sentrumsgatene til byens manglende helhetlige ruspolitikk.

Ifølge Knutsen er deres arbeid et uttrykk for de offentlige tilbudenes utilstrekkelighet og han viser til at både sprøyterommet og feltpleiens sprøyteutdeling i Tollbugata har begrenset åpningstid og ressurser til å ivareta behovet for Oslos tunge stoffbrukere. Han er ikke imponert over Rusmiddeletaten i Oslo som støtter politiets arbeid, mener at etaten uttøver en halvhjertet omsorg.

- Vi kommer i kontakt med rusbrukere som det offentlige hjelpeapparatet ikke har kontakt med, sier Knutsen..

Det er ikke alle som ønsker å ha kontakt med de offentlige tiltakene enten fordi man ikke ønsker å bli offentlig registrert som stoffbruker eller fordi man er ny i miljøet, mens for atter andre vil manglende tilhørighet til Oslo være et hinder for å få hjelp.

Sølevann

Det politiets arbeid som skaper uholdbare åpne stoffscener, ikke skadereduserende tiltak mener Arild Knutsen.

- Folk har eksklusive varer på seg og redselen for å tape alt til politiet gjør at de fleste er desperate etter å få i seg stoffet så fort som mulig. Når de har kjøpt dopet løper de hysterisk rundt etter brukerutstyr, eller for å låne utstyr for å tilberede skuddet. Vi har sett folk bruke sølevann for å koke stoffet til injisering. Det er etter vårt skjønn derfor et kjempebehov for gatenære tiltak som oppsøker stoffbrukerne der de er.

- Det vi gjør er helsearbeid og det er livreddende arbeid for å forebygge smitte av HIV, hepatitt og andre smittsomme sykdommer. Vi deler i motsetning til de offentlige tiltakene ikke bare ut sterile sprøyter og spisser, men også askorbinsyre, kokekar, filter og sterilt saltvann. I tillegg deler vi ut sølvpapir som er tilvirket for røyking av heroin, sier Knutsen.

Sterke reaksjoner

Knutsen har aldri tidligere opplevd å bli jagd av politiet, og han er rystet over politiets oppførsel.

- Det kan ikke være lov å jage oss. Både vi og andre har opplevd fysiske og verbale angrep fra politiet. Vi kan jo bare tenke oss hvordan politiet oppfører seg mot rusavhengige når de kan utvise denne typen oppførsel til hjelpearbeidere.

Det er ikke bare leder i FHN som har gått ut med kritikk av politiet. Nettverket RiktigRetning som består av FHN, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Marborg, Pro-Lar og LAR-Nett, skriver i en pressemelding at det er urimelig ansvarsfraskrivelse å hevde at den åpne stoffscenen rundt Oslo S og andre sentrumsgater skyldes frivillige og oppsøkende virksomhet. I pressemeldingen krever organisasjonene at justisminister Knut Storberge stopper politiets bryske oppførsel.

SV-nestleder, Bård Vegar Solhjell, sier i en uttalelse til Dagsavisen (10.august 2010), at politiet er på ville veier og at det å fjerne frivillige og oppsøkende tjenester ikke er noen løsning på det åpne narkotikamiljøet. Også Thorvald Stoltenberg som ledet regjeringens ruspolitiske utvalg, stiller seg uforstående til politiets forbud mot utdeling av rene sprøyter.

Fungerende politimester i Oslo politidistrikt, Sissel Hammer, uttaler til Dagsavisen at både Oslo-politiets ledelse og Rusmiddeletaten i Oslo, stiller seg bak politiets nye strategi.

I en pressemelding presiserer imidlertid politiet at de bare utfører ordre, og at de ønsker å ha et godt samarbeid med Oslo kommune og frivillige organisasjoner i arbeidet med rusproblematikken. Ifølge dittOslo.no, har Rusmiddeletaten i Oslo, opplyst om at de vil ta initiativ til et møte med de profesjonelle, frivillige hjelpeorganisasjonene og politiet på sensommeren vedrørende den aktuelle problematikken.

 


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse