Åpen rusmiljøer: Ifølge leder for Uteseksjonen i Oslo, Børge Erdal, skal Vaterlandsmiljøet møtes med systematisk tilstedeværelse, spissede tiltak og feltarbeidere som selv har migrasjons- og flyktningbakgrunn. Foto: Astrid Renland

Dopselgerne på Vaterland

«De unge mennene «under brua» står utenfor de fleste arenaene som et samfunnsfellesskap bygger på.»

Annonse

Fag og politikk, Hepatitt C og alkohol: Lisa Aasmundstad og Kari Lossius bidro til politisk temperaturheving på Fagrådets ruspolitiske seminar på Bristol, Oslo. Foto: Astrid Renland

Politikk og fag spiller på lag!

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, arrangerte fredag 12. mai nasjonalt ruspolitisk seminar, og med headingen «Politikk og fag – ikke på lag» var debatten om forholdet mellom nettopp politikk og fag.

Hva kan sies og hvem skal si det: Dagsavisens Hege Ulstein har utropt Arild Knutsen til etterkrigstidens viktigste motstandsmann. Bildet er fra lanseringen av boken "Fra forbud til fornuft. Kampen for en ny narkotikapolitikk" skrevet av Arild Knutsen og Anders Solli Sal Foto: Astrid Renland

Stoffbrukere og medier

I et innlegg i Aftenposten (26. oktober 2016) ytret rusforskere fra Seraf og Folkehelseinstituttet ønske om retningslinjer for hvordan medier skal håndtere stoffbrukere.

- Regjeringen har arbeidet for å gi rusavhengige et bedre tilbud, og etter at Høyres landsmøte vedtok å åpne for forsøk med heroinassistert behandling for tunge rusmisbrukere, vil dette bli politikk for neste stortingsperiode, sier helseminister Bent Høie til Rus & Samfunn. Foto: HOD/Bjørn Stuedal

Uenighet om Heroinassistert behandling

Stadig flere politiske partier støtter opp om tanken om å åpne opp for heroinassistert behandling i Norge, deriblant Høyre som på landsmøtet gikk inn for at tunge rusmisbrukere skal kunne få heroinassistert behandling. Forslaget møtes med motstand fra spesialisthelsetjenestens rus- og avhengighetsbehandling. 

Rullende lavterskeltilbud: Sykepleierne Ragnhild Gjærum og Gunnar Simonsen Thingnes sørger for at mennesker i de gatenære rus- og prostitusjonsmiljøene har tilgang til smittevern og helsehjelp. Alle foto: Astrid Renland

Oslos mobile helsetilbud

- Ikke bruk titler som «varme hender» eller «gatas engler», formante leder for Sykepleie på hjul, Marte Di Micco-Derås, -vi er et fagteam med sykepleiere som jobber på et mobilt helsekontor.

Utelivsaktører i Oslo vil adoptere modellen «Krogar Mot Knark» som er et samarbeidsprosjekt mellom utestedene og politiet i Stockholm. Foto: Astrid Renland

Uteliv, rus og politikk

Med dagens rusmangfold burde Utestedene satse på skadereduksjonstiltak som forebygging av overdoser gjennom kunnskap om hva som ikke bør tas sammen med partydrinken, og førstehjelpskurs for å håndtere overdoser og hjertesvikt.


Modeller for legalisering: Det var gemyttlig stemning da de ruspolitiske organisasjonene inviterte til debatt om hvilken form legalisering av rusmidler skal ta. Fra venstre er Bård Standal, Ester Levin Nafstad, Aksel Braanen Sterri, Pål Ørjan Johansen, Ole Røgeberg og Ina Roll Spinnangr sammen med Jørn Kløvfjell Mjelva. Foto. Astrid Renland

Pils på polet og hasj på Rema 1000?

Hvordan skal morgendagens ruspolitikk se ut, var temaet da ruspolitiske organisasjoner inviterte til debatt på studentenes kulturhus i Oslo.

Privat vold: I dag har kun tre kommuner et mer eller mindre fungerende krisesentertilbud spesifikt rettet mot voldsutsatte kvinner som ruser seg. Illustrasjonsfoto: Andrew Richards/Freeimages.com

Voldsutsatte kvinner i rusmilljøer faller mellom alle stoler

Krisesentertilbudet til kvinner som ruser seg er altfor dårlig. Voldsutsatte kvinner som sliter med rus opplever ofte at krisesentrene ikke kan tilby hjelpen de trenger.

Samfunnsviter Arne Klyve (t.v) og psykolog Ole Jacob Madsen samtalte om «det sosiale som forsvant» fra rusfeltet. Alle foto: Astrid Renland

Punktum eller kolon for Rus&Samfunn?

-Jeg vet ikke om jeg skal kalle dette et gravøl eller et transitt-øl, sa redaktør Astrid Renland da hun ønsket velkommen til seks timer med ruspolitisk debatt og mingling på Litteraturhuset i Oslo 15.desember, i regi av fagtidsskriftet Rus&Samfunn.

Atle Mørk Akselsen vokste opp i fosterhjem, og flyttet for seg selv som attenåring. Det har gått bra fordi i tillegg til å ha et godt forhold til fosterfamilien, fikk han ettervern fra han flyttet. Foto: Geir Mogen

Står igjen alene etter barnevernsoppfølging

De fleste ettervernstiltak i barnevernet avsluttes før den unge er ute av tenårene. 

- Kannabisklienter er de som med størst sannsynlighet var henvist fra strafferettssystemet til rusbehandling sammenlignet med annen stoffproblematikk, skriver artikkelforfatter Odd Hordvin. Foto: Wikipedia/ashton

Narkotikabestemmelser og reaksjoner i Europa

Stadig flere EU-land har forlatt straffesporet for besittelse av narkotika til eget bruk.

Annonse