Rullende lavterskeltilbud: Sykepleierne Ragnhild Gjærum og Gunnar Simonsen Thingnes sørger for at mennesker i de gatenære rus- og prostitusjonsmiljøene har tilgang til smittevern og helsehjelp. Alle foto: Astrid Renland

Oslos mobile helsetilbud

- Ikke bruk titler som «varme hender» eller «gatas engler», formante leder for Sykepleie på hjul, Marte Di Micco-Derås, -vi er et fagteam med sykepleiere som jobber på et mobilt helsekontor.

Annonse

Utelivsaktører i Oslo vil adoptere modellen «Krogar Mot Knark» som er et samarbeidsprosjekt mellom utestedene og politiet i Stockholm. Foto: Astrid Renland

Uteliv, rus og politikk

Med dagens rusmangfold burde Utestedene satse på skadereduksjonstiltak som forebygging av overdoser gjennom kunnskap om hva som ikke bør tas sammen med partydrinken, og førstehjelpskurs for å håndtere overdoser og hjertesvikt.

Modeller for legalisering: Det var gemyttlig stemning da de ruspolitiske organisasjonene inviterte til debatt om hvilken form legalisering av rusmidler skal ta. Fra venstre er Bård Standal, Ester Levin Nafstad, Aksel Braanen Sterri, Pål Ørjan Johansen, Ole Røgeberg og Ina Roll Spinnangr sammen med Jørn Kløvfjell Mjelva. Foto. Astrid Renland

Pils på polet og hasj på Rema 1000?

Hvordan skal morgendagens ruspolitikk se ut, var temaet da ruspolitiske organisasjoner inviterte til debatt på studentenes kulturhus i Oslo.

Privat vold: I dag har kun tre kommuner et mer eller mindre fungerende krisesentertilbud spesifikt rettet mot voldsutsatte kvinner som ruser seg. Illustrasjonsfoto: Andrew Richards/Freeimages.com

Voldsutsatte kvinner i rusmilljøer faller mellom alle stoler

Krisesentertilbudet til kvinner som ruser seg er altfor dårlig. Voldsutsatte kvinner som sliter med rus opplever ofte at krisesentrene ikke kan tilby hjelpen de trenger.

Samfunnsviter Arne Klyve (t.v) og psykolog Ole Jacob Madsen samtalte om «det sosiale som forsvant» fra rusfeltet. Alle foto: Astrid Renland

Punktum eller kolon for Rus&Samfunn?

-Jeg vet ikke om jeg skal kalle dette et gravøl eller et transitt-øl, sa redaktør Astrid Renland da hun ønsket velkommen til seks timer med ruspolitisk debatt og mingling på Litteraturhuset i Oslo 15.desember, i regi av fagtidsskriftet Rus&Samfunn.

Atle Mørk Akselsen vokste opp i fosterhjem, og flyttet for seg selv som attenåring. Det har gått bra fordi i tillegg til å ha et godt forhold til fosterfamilien, fikk han ettervern fra han flyttet. Foto: Geir Mogen

Står igjen alene etter barnevernsoppfølging

De fleste ettervernstiltak i barnevernet avsluttes før den unge er ute av tenårene. 


- Kannabisklienter er de som med størst sannsynlighet var henvist fra strafferettssystemet til rusbehandling sammenlignet med annen stoffproblematikk, skriver artikkelforfatter Odd Hordvin. Foto: Wikipedia/ashton

Narkotikabestemmelser og reaksjoner i Europa

Stadig flere EU-land har forlatt straffesporet for besittelse av narkotika til eget bruk.

Espen Eide har vært går på LAR og vært rusfri i ti år. Han mener at hjelpeapparatet ikke viser pasientene tillitt og respekt. Alle foto: Otto von Münchow

LAR-pasient eller lydig slave?

I en kronikk i Bergens Tidende tidligere i høst tar Espen Eide, som har vært rusfri under LAR i ti år, et oppgjør med holdninger til stoffbrukere i norsk rusbehandling.

Brukerorganisasjonene og Fagrådet  var på Stortinget da Kjersti Toppe (Sp) fremmet representantslag om en handlingsplan for å bekjempe HCV, onsdag 12. oktober. Foto: Fagrådet

Rusfeltet krever nasjonal handlingsplan mot hepatitt C

- Både brukerorganisasjoner, Fagrådet og flere fagmiljø reagerte sterkt på strategien og var opprørte over at departementet valgte å se bort fra anbefalinger fra arbeidsgruppen som jobbet med utkastet til strategi i nesten et år. Anbefalingene fra arbeidsgruppen var ute til høring og departementet mottok 13 høringssvar. Likevel lanserte regjeringen en strategi som ikke inkluderte viktige forslag og tiltak som også fikk støtte i høringsrunden, skriver Torhold Kielland, Fagrådet, i dette innlegget.

Bruk av ufaglært arbeidskraft: Hva kan man som beboer og bruker av omsorgstjenester i velferdsetaten forvente av ansatte, spør Jan-Erik Tørres i et åpent brev til Velferdsetaten, Oslo kommune. Foto: Astrid Renland

Velferdsetaten svarer

- For oss handler ikke dette om å spare penger, men om at vi ikke alltid finner riktig person til enhver ledig stilling. Det må vi rett og slett bli bedre på, skriver avdelingsdirektør for rustjenester John Ingar Danielsen, i svaret til Jan-Erik Tørres.     For oss handler ikke dette om å spare penger, men om at vi ikke alltid finner riktig person til enhver ledig stilling. Det må vi rett og slett bli bedre på.                

En miljøterapeuts arbeidsoppgaver bør også være å styrke det sosiale nettverket blant brukerne. Illustrasjonsfoto: Astrid Renland

Bruk av ufaglærte og uerfarne ansatte i Velferdsetaten.

Hva kan man som beboer / bruker av omsorgstjenester i velferdsetaten forvente av ansatte, spør Jan-Erik Tørres i et åpent brev til Velferdsetaten, Oslo kommune.

Annonse