Arild Knutsen er kritisk til tanken at Fagrådet skal posisjonere seg som rusfeltets hovedorganisasjon uten at det er avklart hvem Fagrådet egentlig representerer. Foto:Rus &Samfunn

Bedrøvelig posisjonering på rusfeltet

Anseelsen av de enkelte instansers posisjon på rusfeltet bør følge av aktivitet og kvalitet og ikke av hva man finner på å kalle seg selv, skriver leder i Forening for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen i dette innlegget.

Fagrådets Årsmøte 2010 vedtok at de heretter skal fremme Fagrådet som rusfeltets hovedorganisasjon.

Fagrådets nyvalgte leder Erling Pedersen fremhevet under avslutningen av Årsmøte 2010 behovet for i langt sterkere grad å fokusere på Fagrådet som rusfeltets hovedorganisasjon for å sikre innflytelse på norsk ruspolitikk.

Jeg finner grunn til å advare mot slike uredelige metoder for å sikre innflytelse. Anseelsen av de enkelte instansers posisjon på rusfeltet bør følge av aktivitet og kvalitet og ikke av hva man finner på å kalle seg selv.

Det er stor grunn til å tro at Fagrådet er på vei tilbake til manesjen og at de vil få gjenopprettet sin betydelige innflytelse på ruspolitikken, nå som Erling Pedersen er tilbake som leder.

Det er uansett feil å foregripe begivenhetenes gang.

Begrepet ”Rusfeltet” er et svært flytende begrep som dekker mange forskjellige felt, på forskjellige områder. Feltet er underlagt i hvert fall justisdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet og Arbeidsdepartementet, og som jeg påpeker i en artikkel i kommende utgave av Rus&Samfunn, er det fra før et problem at rusorganisasjoner fremstiller seg som langt mer omfavnende på feltet enn de i realiteten er.

Rusfeltet vil være tjent med en innstramming av hva instansene kan få seg til, da også sammenslutningene av instanser. Ingen instans eller sammenslutning på rusfeltet er i nærheten av å representere alle.

Ergo er det ikke liv laga for noe hovedorganisasjon på rusfeltet.

Jeg finner grunn til å tro at Fagrådets behov for å posisjonere seg på denne måten, kan skyldes omstendigheter som at eksempelvis Actis fra før kaller seg Rusfeltets samarbeidsorgan. Når de fremstiller seg som så overomfavnende, og andre ikke kan gjøre noe med det, kan flere falle for fristelsen å ta igjen med samme mynt for å balansere inntrykket, men det ender da med at man gjør feil på begge sider.

Denne feilaktige selvutnevnte posisjoneringen kan føre til misforståelsen om at det er spesifikke grupper; enten rusbehandlere eller avholdsideologer (som i dette tilfellet) som ruver på toppen av rusfeltet.

Men feltet er tjent med langt større redelighet enn som så.


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse