De egentlige alternativene til plata er avrusning, behandling, rehabilitering, omsorgstjenester, skadereduserende tiltak, oppsøkende tjenester, helsetjenester, skriver sosialbyråd Anniken Hauglie (H) i sitt tilsvar til Arild Knutsen. Foto: OsloHøyre.

Rusomsorg og grillturer

Vi må bli bedre til å samordne og utnytte kommunale ressurser, vi må få til et bedre samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS) som har ansvar for avrusning og behandling, og vi må bli bedre til å samarbeide også med brukerorganisasjonene.

Arild Knutsen vil snakke mer om Tusenfryd og grillturer. Nå i Rus & Samfunn. Det burde være gjentatt ofte nok nå: Båtturer og tivoli helbreder ikke rusmiddelavhengighet. Ingen tror det. Ingen foreslår det. Det har aldri vært blitt presentert som noe ”alternativ til Plata” – annet enn som noe å gjøre noen timer en sommerdag. Men selvfølgelig er det et morsomt og billig poeng, og kanskje er det nettopp det som er Arild Knutsens poeng.

Han etterlyser rådene fra brukerorganisasjonene og brukerundersøkelser. Kanskje han også burde fortelle at han er invitert inn i en samarbeidsgruppe med formål å gjennomføre brukerundersøkelse? Eller at sprøyterommet har fått utvidet åpningstid, eller at kommunen har hjulpet flere hundre rusavhengige mennesker tilbake til hjemstedene sine etter å ha gitt dem akuttovernattingstilbud.

Beskyldningen om at de frivillige organisasjonene er gisler i samarbeidet med kommunen, fordi de er avhengig av kommunale midler, får organisasjonene selv kommentere. Men en hver påstand om at ideelle aktører snakker meg etter munnen for noen offentlige kroner kan jeg avkrefte her og nå. Heldigvis opplever jeg klar tale fra dem, også når de er skeptiske eller uenige i det jeg gjør. Og slik skal det være. 

Plata er ikke noe godt sted å være. Det er et sted der rusmiddelmisbrukere viser fram sin elendighet i full offentlighet midt i byen. Synet av et medmenneske med en kanyle i lysken både rører og støter. Det er nedverdigende for den som står der på utstilling, og det skal ikke være slik. Det er Oslo kommune, Oslo politi, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Maritastiftelsen og Fransiskushjelpen enige om. Vi kan være uenige om tiltak og virkemidler, men ikke mer enn at vi heldigvis fortsatt har et fruktbart samarbeid for på sikt å redusere de uverdige og åpne rusmiljøene i Oslo sentrum. Arbeidet med å redusere åpne rusmiljøer består dels av politiets innsats, og dels av tilstrekkelig tilbud om behandling og annen hjelp. Andre europeiske byer har klart å redusere disse miljøene. De har brukt mange år på prosessen. Oslo ønsker å få til det samme. Men vi må også regne med at det vil ta tid. 

De egentlige alternativene til plata er avrusning, behandling, rehabilitering, omsorgstjenester, skadereduserende tiltak, oppsøkende tjenester, helsetjenester. Det er dels tiltak som hjelper mennesker til et rusfritt liv med eller uten substitusjonsbehandling og dels tiltak som gir støtte og omsorg til dem som er i et aktivt misbruk. Oslo kommune bruker mange hundre millioner kroner på dette hvert år, og det skal byen fortsette med.

Selvfølgelig er det mye som kan bli bedre. Vi må bli bedre til å samordne og utnytte kommunale ressurser, vi må få til et bedre samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS) som har ansvar for avrusning og behandling, og vi må bli bedre til å samarbeide også med brukerorganisasjonene. Nå i høst ble også OUS koblet på dette arbeidet, og det har jeg forventninger til. 

Arild Knutsen er en varm forsvarer av Plata, eller et sted hvor man kan kjøpe, selge og bruke illegale rusmidler uten fare for konsekvenser. Det er hans rett, men like fullt en agenda jeg er uenig i. Byens politiske myndighet vil fortsatt arbeide mot det målet vi deler med mange: reduserte åpne rusmiljøer i Oslo, og rekrutteringen til dem.


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse