Høsten 2011 konkluderte et fagpanel med at det ikke er godt nok kunnskapsgrunnlag for å iverksette heroinassistert behandling i Norge, konklusjonen er en av de mange anbefalingene Helse- og omsorgsdepartenmentet skal utrede i kommende rusmelding. Illustrasjonsfoto: Ole Magnus Kinapel

Anbefaler heroin mot heroinavhengighet

- Heroinassistert behandling er et viktig framskritt for Europas narkomane. Det hevder eksperter i en ny rapport som samler forskning på området.

Rapporten ble nylig utgitt av EUs narkotikabyrå EMCDDA. Direktør Wolfgang Götz vet at han kaster en brannfakkel inn i narkotikadebatten. Han understreker derfor at formålet med publiseringen ikke er å reklamere, men å informere om heroinassistert behandling.

- Heroinassistert behandling er et tema som har fått mye oppmerksomhet og som ofte har skapt både kontrovers og forvirring. Vi håper at denne rapporten kan hjelpe politikere og helsearbeidere med å trekke sine egne konklusjoner, innenfor sin egen nasjonale kontekst, sier Götz.

Effektivt
Mens heroinassistert behandling fremdeles er omstridt, er behandling av narkomane med substitusjonsmedisin som metadon og subutex etter hvert blitt vanlig. Rundt 700 000 av Europas 1,3 millioner tunge rusmisbrukere får slik behandling i dag. På denne måten har de fått bedret sin livskvalitet. Men en liten gruppe narkomane faller gang på gang ut av disse behandlingsoppleggene. Funn fra internasjonale studier tyder nå på at kontrollert utdeling av medisinsk heroin kan være effektivt, for disse som en tidligere ikke har klart å hjelpe ut av avhengigheten på annen måte, heter det i rapporten.

Det var Sveits som på midten av 1990-tallet var først ute med å gi heroinavhengige et alternativ til å kjøpe ulovlig framstilt stoff på gata. I stedet fikk de tilbud om å møte opp til bemannede klinikker, for å få medisinsk heroin injisert i kontrollerte former. De seneste årene har også Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia endret loven, for å ta i bruk dette tiltaket. Mens Canada og Spania tillater heroinassistert behandling bare dersom det blir gitt i sammenheng med forskningsforsøk.

Bedre helse
I 2011 fikk rundt 2500 heroinister i EU og Sveits utdelt medisinsk heroin.

I tillegg til at pasientene etter hvert fungerer bedre sosialt, er vesentlig forbedret helse, samt reduksjon i bruken av ulovlig heroin og i kriminell aktivitet blant gevinstene av dette opplegget.

Økonomiske beregninger utført i Sveits, Tyskland og Nederland konkluderer med at kostnadene for heroinassistert behandling ligger på mellom 12700 euro og 20400 euro per pasient per år. Dette er betydelig høyere enn kostnadene for metadonbehandling, som har en prislapp på mellom 1600 euro og 3500 euro per pasient per år. De høye kostnadene blir i følge rapporten imidlertid kompensert for ved innsparinger på andre samfunnsområder, som utgifter til rettergang og fengselsstraff.

EMCDDA står for European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Overvåking og analyse av narkotikasituasjonen i Europa er EMCDDAs viktigste oppgave.

 


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse