Tidligere og nåværende beboere på Phoenix Haga holdt appeller og opptrådte med rap og dikt mot nedleggelse. Foto: Astrid Renland

Rusfeltet i opprør

Phoenix Haga får ikke videre avtale med Helse Sørøst ble det klart etter at helseforetaket avsluttet anbudskonkurransen for noen dager siden.

I går toget ilter flokk rødkledde fra Jernbanetorget til Stortinget. Det var nåværende og tidligere beboere og ansatte, samarbeidspartnere og støttespillere som demonstrerte mot nedleggelse av Phoenix Haga. Institusjonen som etter 22 års drift og per i dag huser og ivaretar over 50 klienter i behandling og ettervern, står i fare for å bli nedlagt etter at det ble klart at de ikke får en ny avtale med Helse Sørøst.

Ved Stortinget ble det holdt appeller, lest dikt og rappet i støtte mot nedleggelse av Phoenix Haga.

Blant de mange appellantene var Tore Martin Helgesen fra Samarbeidsforum for Norske kollektiver. Samarbeidsforumet har sendt ut en pressemelding der de protesterer mot at Helse Sørøst har brutt avtalen med Phoenix Haga og Nybøle, og mener at vridningen fra lang- til korttidsbehandlingsplasser er økonomisk og ikke faglig motivert.

Mangler faglig begrunnelse

- Vi skjønner ikke at ikke vi har nådd opp i anbudsrunden til Helse Sørøst, sier leder ved Phoenix Haga, Terje Turøy. - Vi har anket men fikk avslag på anken uten at det ble begrunnet eller klargjort hvorfor Helse Sørøst mener man ikke kan fortsette avtalen med Phoenix Haga.

- Betyr nedleggelsen kroken på døren?

- Nei vi kommer til å gjøre det som står i vår makt til å få snudd vedtaket og jobbe for at beboerne skal ha en framtid på Phoenix Haga, sier Turøy. – Men vi ser ikke for oss at det er mulig å gi våre beboere et tilsvarende tilbud og skjønner ikke hva Helse Sørøst mener når de hevder at beboerne ikke blir skadelidende om tilbudet vårt legges ned.

- Beboerne, pårørende og saksbehandlere er frustrert og bekymret, forteller Turøy. – Det er mange saksbehandlere som har tatt kontakt og er fortvilet over situasjonen.

Ifølge Turøy er tid i behandling det springende punktet. Helse Sørøst legger opp til kort tid og politiklinisk behandling mens Phoenix Haga som er et terapeutisk samfunn tilbyr opptil 2 år i behandling med døgnbehandling og oppfølgingstilbudet.

Nedprioriteringen av langtidsbehandling blir bekreftet av direktør for eksterne tjenester i Helse Sør-Øst, Stig Grydeland, som til vg.no formidler at Helse Sørøst ønsker en vridning mot og har økt antall plasser for korttidsbehandling, og redusert antall langtidsbehandlingsplasser.

- Vi mener at Helse Sørøst har feiltolket reglene og vil be om en juridisk gjennomgang av prosedyrene, sier Turøy. – Men til syvende og sist er det politisk avgjørelse.

Turøy kan fortelle at rusfeltet er harnisk og både Fagrådet for rusfeltet og brukerorganisasjonen RIO har engasjert seg sterkt i arbeidet med anbudsprosessen i Helse Sørøst.

Lytter og hører

Aps representant fra Østfold og medlem av Stortingets helse og omsorgskomitee, Wenche Olsen, finner det vanskelig å skjønne på bakgrunn av alle henvendelsene hun har fått at Phoenix Haga skal legges ned.

- Jeg aksepterer at Helse Sørøst har og avgjør anbudet, og helseminister Anne-Grethe Strøm- Erichsen legger rammen for anbudet, sier Olsen. - Jeg har ikke faglig kompetanse til å vurdere anbudet, men sett i lys av hvor mange som roser tilbudet skjønner jeg ikke hvorfor Helse Sørøst ikke har inngått videre avtale.

Olsen fikk overlevert en mappe med historier og underskriftslister mot nedleggelse, og forteller at hun deltar fordi hun er der for å lytte og høre så vel som å møte demonstrantenes frustrasjon.

- Jeg er opptatt av rusfeltet og at vi skal ha et bredt og godt rusbehandlingstilbud, sier Olsen, og legger til at det er mulig å fravike kravene i anbudsprosessen og inngå langsiktig avtaler med institusjonene.

- Det er jo det som er dumt for Phoenix Haga om de faller ut nå, når målet nå er å inngå lange og løpende avtaler.

Brukere for brukere

Lederne for henholdsvis Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Jon Storaas, og Forening for human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen, vil samle brukerorganisasjonene til et felles utspill hvor de vil be helseministeren om å gripe inn.

- Vi trenger et mangfoldig rusbehandlingstilbud og Phoenix Haga har et meget godt tilbud for veldig mange rusavhengige, og de er spesielt god på ettervern som andre institusjoner ikke er så gode på, sier Jon Storaas.

- Det er for tidlig å legge ned behandlingsinstitusjoner når det står over 3000 i kø, vi trenger ikke færre vi trenger flere behandlingsplasser, sier Arild Knutsen.

Brukerorganisasjonene er kritisk til den ensrettingen som skjer på rusfeltet, og mangelen på forståelse av individuelle behov enten det er snakk om tid eller innhold i behandlingen. Begge to peker på at noen klarer seg fint med noen måneder opphold og politiklinisk behandling, mens andre trenger mye mer tid, og både RIO og FHN mener at det må være rom for alle behov.


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse