Ifølge Arild Knutsen bidrar Aps Nominasjonskomité håndtering av Thor Erik Forsbergs åpenhet om kannabisbruk, til å opprettholde sosial ekskludering av mennesker som har brukt stoff .Foto: R&S

Berømmer stortingsrepresentant Thor Erik Forsbergs åpenhet om kannabisbruk

Beklagelsene bør han derimot trekke, skriver Arild Knutsen, leder i Forening for human narkotikapolitikk, i denne pressemeldingen.

I dagens hovedoppslag i Sarpsborg Arbeiderblad står stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) åpent fram om sin kannabisbruk. Forsberg forteller om kriser i livet som ble så vanskelige å bære, at han valgte å lindre tilværelsen med hasj. Krisene toppet seg med hardt arbeid og av sitt støttende engasjement tett på partifeller og venner som blerammet 22. juli. Til slutt brøt han sammen. Det skjedde på en komitéreise til USA med

Stortingets Arbeids- og sosialkomité i februar i år. Sammenbruddet karakteriserer han i dag som et gjennombrudd. Nå går han til psykolog og har fått startet en bearbeidelsesprosess.

Thor Erik Forsberg er en populær mann i Arbeiderpartiet og på Stortinget. Han har markert seg som talsmann for de som skyves utenfor i samfunnet. De vanskeligstilte. Nå får han selv kjenne den pisken han har forsøkt å verge andre mot.

Som følge av åpenheten, vrakes Forsberg av Arbeiderpartiets nominasjonskomite. Leder Arne Øren sier til Sarpsborg Arbeiderblad at Forsbergs kannabisbruk, som varte fram til for tre uker siden, ikke anses som forenlig med å ha en stortingsplass. Fordi kannabisbruk er ulovlig.

Uttalelsen illustrerer en holdning som det er på høy tid å ta et oppgjør med. Å bruke loven mot Forsberg i dette tilfellet er det samme som at man ikke kunne renominere en stortingsrepresentant i 1971 fordi han vedgikk å ha hatt sex med en annen mann. Noe som var forbudt fram til 1972. Hadde en sittende stortingsrepresentant i 1971 vedgått seksuelt samvær med mannen han elsket i 1971, måtte vedkommende beklage sitt tillitsbrudd, sitt lovbrudd og vært viss på at han ikke ville blitt renominert. I dag er myndighetene forhåpentlig beredt til å gi en uforbeholden beklagelse over at homofile menn som praktiserte sin kjærlighet ikke fikk delta i samfunnet på lik linje med andre.

Thor Erik Forsberg er en hardt arbeidende mann, som yter sin skjerv til samfunnet. Som følge av hard innsats, gode verdier og samarbeidsånd har han blitt heiet frem i landets største parti og endt opp som folkevalgt. Kriminelle handlinger er i utgangspunktet å anse som uforenlig blant lovgiverne. Likevel er det en enorm forskjell på å begå vinnings- eller voldsforbrytelser og det å innta rusmidler.

I verdenssamfunnet diskuteres i disse dager avkriminalisering av narkotika. Blant annet av internasjonale storheter knyttet til Global Commission on Drug Policy. Med blant andre: Kofi Annan, Thorvald Stoltenberg, Richard Branson, George Shultz og Javier Solana. Kriminalisering er i praksis utstøting og forverring av situasjonen: Straff. Enten ved fengsling eller bøter. Som ytterste instans av generalisering og stigmatisering. Det fremstår som stadig mer åpenbart for stadig fler at det å utsette rusmiddelbrukere for slikt bare gjør vondt verre. De som kriminaliseres opplever de samme sanksjoner også i andre av samfunnets rom. Eksempelvis snevrer mulighetene på arbeidsmarkedet seg.

Slik generalisering og stigmatisering av kannabisbrukere kan ikke lenger godtas! Arbeiderpartiet må ta innover seg den seneste utvikling og bedømme sine representanter etter innsats og samarbeidsevne. Hvilket rusmiddel de bruker på fritiden har de ingenting med.

Rusmiddelbruk er en majoritetsutøvelse, også på Stortinget. Jeg har vært i gjentatte debatter der stortingsrepresentanter drikker alkohol oppe på panelet. Til alles åsyn. Myndighetene tolerer åpenlys bruk og overforbruk. Det er spesifikke rusmidler de derimot dikterer befolkningen til å avstå fra.

Foreningen for human narkotikapolitikk er en brukerorganisasjon. Vi føler oss sterkt krenket over at rusmiddelbrukere som velger alternative midler, innenfor rimelige rammer, skal behandles som mindre verdt. Og dermed være uønsket. Både som politikere og som arbeidstakere for øvrig. Slik skyver dere oss videre inn i et skadelig utenforskap!

Hele ideen om brukermedvirkning, som helsemyndighetene bruker millioner av kroner på hvert år og som sjelden overses i deres festtaler, krenkes av de holdningene som fremgår av Arbeiderpartiets nominasjonskomité.

Vi appellerer til den øvrige delen av Arbeiderpartiet, de tillitsvalgte og ansatte, om å hegne om Forsberg og sikre at han får mulighet til å fortsette sin viktige jobb for samfunnets vanskeligstilte. Vi trenger mennesker som tør der andre tier. Til sist henviser vi til det tragiske utfallet i Sverige. Der stortingsrepresentanten William Petzäll ble utsatt for utstøting fra sitt parti, og av kriminalisering av myndighetene. Han ba om hjelp, og fikk straff. På lørdag ble han funnet død av en overdose narkotika.


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse