Arrangørene Bjørn Hjertnes og Aino Lundberg var godt fornøyd med både faginnlederne og publikumsoppslutningen på i Wergeland Litteraturhuset. Foto: Astrid Renland

Makt og omsorg

Fredag 24. august sparket Kirkens Bymisjons tiltak, A-Sentret og Holmen, i gang semestrets ruskonferanser på Litteraturhuset med temaet: De ansvarsløse? – Rusinntak som symptom eller viljestyrt handling?

-Det å være individ og disiplinert er det samme oppsummerte idéhistorikeren Erling Sandmo, etter å ha geleidet publikum gjennom maktens og disiplinens kulturhistorie med utgangspunkt i operaen.

Ifølge Sandmo var middelalderens operaer ren propagandakunst for suverenen mens i inngangen til det moderne samfunnet henvender seg til et spesielt og formet publikum som overgir sin sjel til musikken og makten. For i Sandmos analyse er det en fortelling om hvordan nye maktteknologier, politiske kulturer og styringsformer skaper en maktform gjennom føyelige individ som selv tar kampen og ansvaret for å holde oss inn for normen av det normale.

Narkotikapolitikken kan med denne tilnærmingen studeres som en egen form for rasjonale i konstruksjonen av «narkoidentitet» som avvik fra den normale, sunne og fornuftige medborgeren. I likhet med at maktens stemme taler både gjennom autoritær maktuttrykk som forbud og straff og rusbehandlingens omsorgsfulle med dog så skiftende dressur av rusmisbrukeren.

Det var en herlig, interessant og tankevekkende innledning til debatt om nettopp rusmisbrukeren i dagens rus- og behandlingspolitikk. Andre innledere belyste paradokser i regulering både når det gjelder straff for stoffbruk, narkotikapolitikkens utvikling og endring, synet på narkotikabrukeren så vel som problemer og dilemmaer i og med en mer rettighetsorientert tilnærming.

I løpet av de 40 årene kampen mot narkotika har pågått har brukeren – en gang opprører og opposisjonell til det bestående gjennomgått et hamskifte fra på den ene siden viljeløs slave av dopet og farlig kriminell til bare syk og utslått.

Leder for forening for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, utfordret både forbudspolitikken og sykdomsforståelsen ved av-naturalisere reguleringstiltakene. Et perspektiv som allerede ble reist av Nils Christie og Ketil Bruun i «Den gode fiende» i 1985, der det ble pekt på at om det var avhengighetspotensiale og farlighetsgraden som lå til grunn ville en rekke stoffer falle inn under det som burde være forbudt.

Professor Willy Pedersen tok for seg utviklingen og endringen i kannabisbruk, og det er ikke bare brukeren som har blitt et klinisk objekt, også substansen er i ferd med å miste status som opprørssymbol og innta rollen som medisin for daglivets små og store plager.

Det er lett å overse når man baler med avhengighetsproblematikk at langt de fleste slutter med både festbruk og problematiskbruk uten å være innom rusfeltets behandlingsapparat. Utdanning, jobb og/eller stiftelse av familie samt det faktum at lysten til å være partyløver- og løvinner har en tendens til å dabbe med alderen. Det betyr ikke at rusfeltets klienter har behov for hjelp og behandling, men mange av de som befolker rusfeltets tiltakskjeder lider av mer enn et avhengighetsproblem.

I praksis vil det si at rusbehandlere i tillegg skal håndtere fattigdom, hjemløshet, somatiske og psykiske problemer og samtidig sikre at brukerens rettigheter og plikter ivaretas så vel som kontrollere for om denne er i stand til å ivareta andre oppgaver som omsorg for barn. Dilemmaer og spenninger mellom brukeren som rettssubjekt og behandlingstrengende ble godt belyst av Helse og sosialombudet Anne-Lise Kristensen og spesialkonsulent Anna Ryymins gjennomgang av forvaltningens behandlinger av pasientklager. Og på den andre siden klinikksjef og psykologspesialist i Stiftelsen Bergensklinikkene, Kari Lossius, spenstige og interessante «what works-hjertesukk» over relasjonen behandler/klient.

De ansvarsløse? – Rusinntak som symptom eller viljestyrt handling?


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse