Marte Derås og Linda Ottewall i Sykepleie på hjul, er nå ekstra oppmerksomme på symptomer på botulisme når de tar imot pasienter i sin rullende sykestue i Oslos gater. Foto: Birgit Vartdal

Frykter botulisme skal spre seg i rusmiljøet

Seks tilfeller av botulisme blant sprøytenarkomane i Oslo-området skaper bekymring i rusmiljøet. Smitten kommer mest sannsynlig fra et parti forurenset heroin. Advarsler er sendt ut til resten av landet og til EU.

Med store svarte bokstaver på et hvitt A4-ark advares narkomane i Oslos gater om faren for å bli smittet av den alvorlige sykdommen. Det er den samme plakaten med den samme urovekkende beskjeden som møter dem enten de vil inn og varme seg hos Kirkens Bymisjons 24SJU i Tollbugata, skal hente blader hos Erlik Oslo eller møter Geir Hjelmerud eller andre fra Foreningen for human narkotikapolitikk mens de deler ut askorbinsyre eller annet smitteforebyggende og skadereduserende utstyr.

Folk er redde

- Vi fikk den tilsendt fra Helsedirektoratet og prøver å henge den opp på steder der narkomane vanker rundt omkring i byen. Jeg er veldig redd for at denne sykdommen skal spre seg, sier Hjelmerud. Det er han ikke alene om.
- Det er mange som er engstelige, bekrefter Pelle Slagsvold, som er psykiatrisk sykepleier hos 24SJU.

- Mange sier at det nå kanskje er på tide å begynne med substitusjonsbehandling. En av dem som har vært innlagt har gått mye her hos oss, legger han til.

Men leder for Sykepleie på hjul, Marte Derås, som venter på pasienter i en bil utenfor, tviler på at advarslene på plakatene vil skremme sprøytenarkomane bort fra heroinmisbruket.

- Vi informerer om smittefare generelt, for botulisme som for HIV osv. Men vi er et helsetilbud, så vi konsentrere oss mest om å se etter symptomer. Til nå har vi heldigvis ikke oppdaget noen, forteller hun.

Alvorlig

Botulisme er en alvorlig sykdom som gir nervelammelser. Den skyldes giftstoffer produsert av en bakterie som blant annet finnes i jord.

Det finnes tre former for botulisme: matbåren-, sår- og spedbarnsbotulisme. Den mest vanlige smittekilden i Norge er forurenset rakfisk. Botulisme kan være en dødelig sykdom hvis den ikke behandles, fordi den kan føre til lammelser i åndedrettsorganene. Smitte fra person til person er aldri blitt rapportert

Flere informasjonstiltak

Plakatene er bare ett av informasjonstiltakene som er satt i verk av norske helsemyndigheter. Oslo kommune har informert legevakter og relevante institusjoner som møter rusmisbrukerne jevnlig, mens Helsedirektoratet har tatt kontakt med fylkeslegen i Oslo, Akershus og Vestfold slik at kommunene blir orientert om situasjonen. Folkehelseinstituttet har informert de regionale helseforetakene rundt om i landet. I tillegg har det europeiske varslingssystemet for smittevernhendelser fått beskjed om smittetilfellene i Norge.

LAR-pasienter

Det var 18. oktober i år at Folkehelseinstituttet ble varslet av Oslo kommune ved Helseetaten om et mulig tilfelle av sårbotulisme, i følge en artikkel publisert av Det europeiske smittevernbyrået, ECDC, på nettstedet Eurosurveillance.

En mann i 40-årene med bakgrunn som sprøytenarkoman søkte medisinsk hjelp 17. oktober ved et sykehus i Oslo. Han hadde store byller og nevrologiske symptomer som talebesvær og pustevansker, men skrev seg likevel ut mot legens råd. Påfølgende dag ble han innlagt igjen. Botulisme ble mistenkt og han ble overført til intensivavdelingen ved et annet sykehus i Oslo, nå også med andre typiske symptomer for botulisme som øyelokkslammelser og tørr munn. På grunn av pusteproblemer ble han lagt i respirator. I tillegg fikk han motgift mot botulinumtoksinet, antibiotika og kirurgisk behandling av byllene. Personen er LAR-pasient, men innrømmet langvarig heroinmisbruk. Han hadde også injisert heroin 18. oktober.

Samme dag ble et annet tilfelle av mistenkt botulisme innmeldt i en av Oslos nabokommuner. Også denne pasienten var under substitusjonsbehandling, men innrømmet å ha injisert heroin en gang 7. oktober.

Vokser i muskelvevet

Per 11. november bekreftet Folkehelseinstituttet seks smittetilfeller. Alle de syke kommer fra Oslo-området og Vestfold og er i aldersgruppen 35-55 år. Fire av de smittede er menn og to er kvinner. Noen av dem har vært relativt dårlige, men bare en har så vidt Folkehelseinstituttet kjenner til hatt behov for pustehjelp. Antall dager fra de ble innlagt til de ble diagnostisert med botulisme varierte fra åtte til 22 dager. Intervjuer av de smittede tyder på at bare to av dem kjente hverandre, men ingen av dem har fortalt at de hadde delt heroin eller injeksjonsutstyr.

- Alle skal ha injisert heroinen intramuskulært, noe som er vanlig blant sprøytenarkomanene som etter lang tids misbruk får problemer med sprøytesetting på grunn av skadde blodårer. Bakterien vokser og lager giftstoffer bare i vev med lite surstoff, og får optimale vekstforhold i muskelvev som er skadet av heroininjeksjoner. Injiserende misbrukere som setter stoffet intravenøst er ikke spesielt utsatt for botulisme, opplyser Karin Rønning, avdelingsdirektør for avdeling for infeksjonsovervåkning ved Folkehelseinstituttet.

Foreløpig mener hun det er umulig å si om en kan vente flere smittetilfeller.

- Det kommer helt an på om noen som ikke har fått med seg dette har gjemt unna noen doser, sier Rønning. Det europeiske smittevernbyrået, ECDC, har ikke fått melding om smittetilfeller fra andre land.

To av de smittede hadde igjen heroin, som det er tatt prøver av ved Folkehelseinstituttet og et regionalt laboratorium. Innledende tester har langt på veg bekreftet mistanken om at smitten skyldes forurenset heroin.

Konstant risiko

Det meste av heroinen som blir solgt på gata i Europa kommer fra Afghanistan. I følge EUs narkotikabyrå, EMCDDA er forurenset heroin en konstant risiko, tatt i betraktning de uhygieniske forholdene heroinen blir produsert og transportert under. Det er tidligere rapportert om klynger med tilfeller av sårbotulisme både i Norge og andre europeiske land, blant annet England, Tyskland, Sveits og Irland. Norge hadde 40 tilfeller av botulisme mellom 1990 og 2012. Ni av disse tilfellene var sårbotulisme blant sprøytenarkomanene. Alle var sporadiske, med unntak av tre tilfeller i 1997.

Fakta: Botulisme

Botulisme er forgiftning med en meget sterk nervegift som produseres av bakterien Clostridium botulinum. Bakteriene finnes i jord og vann, og i tarmkanalen til dyr og fisk. Botulisme forekommer en sjelden gang i Norge, og helst hos personer som har spist rakfisk som ikke er laget på tilstrekkelig hygienisk måte. Injiserende misbrukere kan utvikle en alvorlig form for sårbotulisme når de injiserer stoff.

I sykdomsforløpet kommer øyemuskellammelser først, deretter lammelse av svelgmuskulaturen og pustemuskulaturen. Ved mistanke om botulisme må pasienten innlegges på sykehus omgående. Tiden fra smitte til sykdom (inkubasjonstiden) varierer med 7-14 dager. Motgift finnes. (Kilde: Store norske leksikon/Folkehelseinstituttet)

 


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse