Jonas Gahr Støre tok som helse- og omsorgsminister initiativet til at det skulle bli tillat å røyke heroin på sprøyterommet som en strategi for å fjerne Norge fra den ubehagelig toppstatistikken - og være blant landene i Europa som har høyest overdosedødsfall. Den nåværende helse- og omsorgsministeren, Bent Høie, mener signalverdien og satsning på behandlingsplasser er viktigere, og sier derfor nei til forslaget. Foto: Astrid Renland

Røykesignaler

De viktigste signalene helse- og omsorgsminister Bent Høie sender er at Solberg-regjeringen ikke akter å videreføre Stoltenberg-regjeringens skadereduksjonspolitikk.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har behandlet Oslo kommunes forespørsel om å justere sprøyteromsloven slik at det kan være tillat å røyke heroin. Forslaget ble sendt ut på høring, og flertallet av høringsinstansene stiller seg bak forslaget og begrunner det med at det vil gi helsemessige gevinster i tillegg til at det vil skape mulighet for hjelpeapparatet å fange opp og tilby denne gruppen av brukerne hjelp. I tillegg til at man ser for seg at det på sikt kan føre til endring i bruksmønster. Ifølge Solberg-regjeringen er dette underordnede problemstillinger og statsråd Bent Høie velger i stede å lene seg på et klart mindretall deriblant Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) politi og påtalemyndigheter. Den politiske ledelsen i HOD sier i tillegg at å tillate røyking av heroin vil sende uheldige signaler, heroin er tross alt forbudt.

Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen setter seg på bakbena, og enda vanskeligere er det å forstå at det å tillate røyking av heroin innenfor allerede avgrensede område – helserom, skal kunne stå i veien for regjeringens satsningsområde: Mer og bedre rusbehandling til de som vil og er motivert. Det er som Høie selv peker på, snakk en liten gruppe, utdelingen av røykeutstyr er allerede veletablert i hjelpetiltakenes skadereduksjonspakker, og de økonomiske kostnadene kan umulig være så store at det spenner ben for regjeringens satsningsområde. Det er tross alt bare snakk om å endre på lovverket slik at det er mulig å røyke heroin på de samme stedene man i dag kan injisere stoffet, og i Oslo står røykerommet allerede klart.

RIO er veldig fornøyd med HODs avgjørelse. I høringsuttalelsen argumenterte de for at det er naivt å tro på at injiserende brukere vil endre bruksmønster og gå over til røyking. RIOs leder Jon Storaas, uttaler til Radio Prime Halden at flere av de som går inn for å tillate heroinrøyking, har legaliseringstanken som motiv. Det er mulig RIO har rett og at viljen til å endre bruksmønster ikke er særlig stor, men det er jo faktisk slik at ikke alle opiatbrukere injiserer heroinen. Om man kan få flere til å holde fast ved røyking heller enn å gå over på injisering må det være en helsegevinst, og som brukere selv sier så er det mange med ødelagte kropper grunnet urent stoff, dårlig injiseringskultur og abscesser, som er åpne for å endre bruksmønster. Å koble de som støtter at det skal være tillat å røyke heroin på et skadereduksjonstiltak til et større prosjekt – legalisering av heroin, er uredelig og smaker av konspirasjonstenkning som høringsuttalelsene ikke gir dekning for.

Brukerorganisasjonen Forening for en human narkotikapolitikk (FHN) stiller seg sammen med blant annet Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon, Legeforeningen og FO, uforstående til HODs avgjørelse. Fagrådets sekretariatsleder, Jan Gunnar Skoftedal, uttaler til Fontene at han er overrasket over at HOD sier nei til røyking samtidig som Helsedirektoratet jobber med en kampanje for å få brukere til å svitsje fra injisering til røyking. Skoftedal peker på den helsemessige gevinsten og får støtte fra leder i Norsk legeforening, Hege Gjessing, som sier at legeforeningen har formidlet at de tror det vil ha en positiv effekt for de tyngste brukerne.

Å tillate bruk av illegal heroin på et avgrenset område bør om ikke annet føre til en debatt om hvor man vil med nulltoleransepolitikken over for bruk og brukere. Men det er likevel et langt skritt fra å la noen tungt belastede brukere røyke i tillegg til å injisere heroinen på lavterskel hjelpetiltak, til legalisering av stoffet. Det er heller ingen grunn til å tro at noen blir svekket i troen på at det er best å holde seg borte fra den typen rusmidler selv om man tillater en av de meste marginaliserte gruppene i samfunnet å innta stoffet på en mindre skadelig måte. Heroinen ble liksom aldri folkefavoritten, og det er vanskelig å se for seg at folk flest vil se på sprøyterommene som et fristed for heroinbruk.

De viktigste signalene helse- og omsorgsminister Bent Høie sender med sitt nei til heroinrøyking er derfor at Solberg-regjeringen ikke akter å videreføre Stoltenberg-regjeringens skadereduksjonspolitikk. Nullvisjoner mot overdoser er erstattet av nullvisjoner mot behandlingskøer. Men det er ikke sikkert at siste ord er sagt, blant de politiske partiene er det bare Krf som er i mot lovendringene og Høie får heller ikke støtte fra sine egne på lokalt nivå. Byrådet i Oslo, Stavanger og Bergen støtter forslaget om endringer i sprøyteromsloven, det er som kjent Oslo kommune som har ivret for saken og byrådet i Bergen stiller seg uforstående til HODs avgjørelse. Det samme gjør Universitetssykehuset i Nord Norge, Trondheim kommune, Fylkesmann i Vest Agder, Nav Steinkjer, Advokatforeningen, Rettspolitisk forening og Actic – Rusfeltets samarbeidsorgan. Norsk psykologforening krever mer kunnskap, men skriver i høringsuttalelsen at de ikke ser grunn til å straffeforfølge brukerne om forslaget går igjennom.

Men til syvende og sist handler spørsmålet om å åpne for at lavterskel skadereduksjonstiltak skal tillate røyking av heroin ikke om meningsutveksling mellom ulike ideologiske ståsteder, det handler om overdose dødsfall, smitte av hepatitt C og andre skader som ødelagte kropper på grunn av verkefylte byller og abscesser. Det er med andre ord et spørsmål om helse og det bør kanskje ikke settes opp mot hverken de store vyene om forbudets allmennpreventive funksjon, rusbehandling eller bedre ettervern, men hvordan redusere skadene av kriminalisering og forbud, og det er det den videre debatten må dreie seg om: Helse.


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse