Werner Fresvig er østkantbeboer og medlem av østkanten SU, mener at tiggeforbud vil utelukkende ramme de svakeste og at samfunnet skal bedømmes etter måten man behandler grupper som er nederst på den sosiale rangstigen. Alle foto: Astrid Renland

Tiggeaksjon mot tiggeforbudet

Onsdag 18. juni var Rådhusplassen okkupert av tiggere som var pen i tøyet, klar i blikket og beskjeden på skiltene som lå ved pappkrusene, var ikke en bønn om nåde men et nei til tiggeforbudet. Målgruppen var Oslo bystyre.  

Åtte år etter at siste rest av løsgjengerloven ble fjernet med bred politisk enighet om at kriminalisering av fattigfolk hører hjemme på den historiske skraphaugen, rustes det nå til ny kamp for å innføre et forbud mot tigging. På Stortinget sørget Høyre, Frp og Sp, mandag 16. juni, for at kommunene kan innføre tiggeforbud gjennom endring i politivedtektene. To dager senere behandlet Oslo bystyre et forslag fra Frp om tiggeforbud i Oslo fra første juli og Aps forslag om tiggefrie soner.

Forslaget om å gjeninnføre tiggeforbud har engasjert mange, og selv om det ikke var riktig så mange som hadde meldt deltakelse på Facebook, som kom på Rådhusplassen vakte aksjonen oppmerksomhet blant turister og andre som gikk forbi.

Rus & Samfunn tok en runde og snakket med aksjonistene. Blant annet professor i rettssosiologi, Thomas Mathiesen, som både var engasjert i arbeidet for å få opphevet løsgjengerloven og har uttalt seg sterkt i mot at man på nytt vil kriminalisere fattigfolk.   


Professor Knut Papendorf
og professor Thomas Mathiesen
deltok i tiggeaksjonen. 

- Jeg synes det er helt forferdelig og vanvittig å tenke på at løsgjengerloven som man siden 1970 har opphevet flere paragrafer for å så til slutt fjerne den helt i 2006, nå gjenreises av den blåblåe regjeringen, sier Thomas Mathiesen.

 – Jeg fatter ikke hvordan man tenker når man nå på nytt skal kriminalisere fattigfolk, og jeg er redd at verden vil se på oss med andre øyne når de nå ser at vi fraviker de humane prinsippene vi selv hevder er så sentrale. Tiggeforbudet vil gå utover Norges internasjonale anerkjennelse og vil bli stående utenfor nasjoner som prøver å løse problemene for disse gruppene forbudet gjelder med andre virkemidler.

- I Hamburg har man valgt en annen måte å organisere dette på, forteller professor i rettsosiologi, Knut Papendorf, som også hadde funnet veien til Rådhusplassen.

 - Rom-folket fått et botilbud i utkanten av byen og det går busser til og fra sentrum og bostedet, slik at de kan komme seg til arbeid eller tigging.

 - Det kan være at Tyskland har en langt høyere terskel for å kriminalisere enkelt grupper på grunn av landets forhistorie og at politikerne har lært noe av historien som muligens mangler hos de norske politikerne som nå vil innføre forbud, mener Papendorf.   

Forbudet debatteres også blant de som vil bli rammet av det.


Leder i Forening for human
narkotikapolitikk, Arild Knutsen,
forteller at rusavhengige
fortviler over forslaget om å forby tigging. 

- Det er delte meninger om tigging for noen føler at de har blitt skviset ut av tilreisende rom- folk. Men, de fleste synes det er forferdelig for veldig ofte kommer rusavhengig i en situasjon der de må ty til tigging også en del av de som selger erlik Oslo må supplere bladsalg med tigging og de er derfor veldig frustrert over at det foreslås forbud, sier leder i Forening for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen.

– Et forbud vil innebære at disse sørger for å få penger på en måte som er mindre hyggelig for oss andre. Det vi merker er at det er mindre toleranse for akutte hjelpetiltak og høyere toleranse lovforbud mot handlinger som oppleves som sjenanse fordi vi har fått andre typer vanskeligstilte i gatene som rom-folk og dette vil også gå utover rusavhengige.

- Det er en skam og grunnleggende umoralskt at man fratar andre muligheten til å kjempe for sin eksistens mener Guri Riksåsen fra Gamle Byen og Grønland menighet.

- Et forbud vil kunne føre til at ærlige tiggere som er opptatt av holde seg innenfor loven vil bli borte mens kriminelle fortsetter å komme. Og vi som har vunnet 1. premie må tåle såpass, det er tross alt bare å si nei om man ikke vil gi penger.

- Det er moralsk forargelig at vi som har så mye ikke kan være rause, mener Rune Haukeland. 

- Et land som jager de fattige er på ville veier, sier lederen i Sv Audun Lysbakken, - det er en stor skam at Norge nå prøver å gjemme bort i stedet for å bekjempe fattigdommen og jeg er utrolig skuffet over at Senterpartiet stiller seg bak det.

- Sv gikk i sin tid i spissen for å få opphevet løsgjengerloven som forbød tigging fordi vi så at forbudet drev rusavhengige ut i kriminalitet. Det er glemt i denne debatten, men det er jo veldig betenkelig at det var mulig å få et flertall for opphevelsen av løsgjengerloven da det var snakk om norske rusavhengige mens nå vil flertallet på nytt forby fordi det er utenlandske fattige det er snakk om.

Lysbakken forteller at han er skuffet over Oslo Ap, men peker på at på Stortinget gikk Arbeiderpartiet i mot et nasjonalt forbud.

- Det er uansett mulig å løse dette på andre måter og det er erfaringene min hjemby Bergen har høstet, vi må derfor se på andre virkemidler enn forbud.

 - Et land som jager de fattige er på ville veier, sier lederen i Sv Audun Lysbakken, - det er en stor skam at Norge nå prøver å gjemme bort i stedet for å bekjempe fattigdommen og jeg er utrolig skuffet over at Senterpartiet stiller seg bak det.


Marte Rua (t.v.) og Marit Halse.

Marit Halse i Rødt er enig med Audun Lysbakken.

– Rødt er i mot tiggeforbud, og det er en skam å prøve å forby fattigdom bare fordi man ikke liker å se folk tigge på gaten, mener Marit Halse, styremedlem i Rødt og medlem Bystyregruppen.

 Hva tror du utfallet blir?

- Jeg tror ikke det blir fattet noe vedtak i alle fal ikke på et lokalt forbud - hvis det blir behandlet i det hele tatt, det har jo gått så fort og det er ikke behandlet i partiene.

- Byrådet vil ikke ha et lokalt men nasjonalt forbud, så byrådspartiene Høyre, Krf og Venstre, vil nok vente på det, sier Halse. – Og Sv og Rødt er i mot både nasjonalt og lokalt forbud så det kan betyr at Oslo Ap og Frp blir stående alene. Jeg er litt usikker på Oslo Ap er så ivrig på å få det gjennomført nå  

Som sagt Oslo Bystyre behandlet to forslag, hvorav den ene var fra Frp som vil ha et lokalt tiggeforbud i Oslo som skulle trå i kraft fra 1. juli, og dt andre var Aps forslag om tiggefrie soner, begge forslagene er i følge nrk.no, sendt på høring.


Medlemmer av Bærum Unge Venstre og
Europeisk Ungdom (nederste bilde),
mener at det er urettferdig å lansere
et forbud som vil ramme
de svakeste i samfunnet.

 

 


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.

iconSkriv ut
iconTips en venn
Annonse