Tidsskriftet Rus & Samfunn og forløperne Stoffmisbruk og Rus & Avhengighet har tatt pulsen på det norske rusfeltet siden 1980. Fra 2017 eksisterer Rus & Samfunn kun som nettside. Rus.no skal fortsatt være ledende på uavhengige kronikker, fag- og forskningsartikler fra rusfeltet.

Rus.no skal dekke rusfaget bredt gjennom artikler, kronikker, intervjuer og kommentarer. Nettsiden rus.no skal være en kunnskapsleverandør for aktører i alle deler av rusfeltet og et forum for alle som er opptatt av spørsmål relatert til ruspolitikk, rusmiddelbruk og rusbehandling. Vi hører gjerne fra deg om du har spørsmål eller kommentarer på nettsiden.

Rus & Samfunn var tidligere et tidsskrift i papirform og  startet som Stoffmisbruk før det skiftet navn igjen til Rus & avhengighet. Gamle artikler vil etterhvert bli tilgjengelig i arkivversjonen på rus.no. Årgangene av Rus & avhengighet er tilgjengelig på idunn.no.  

 

Skriv ut

2 Responses to “Velkommen til rus.no i ny innpakning!”

  1. Tommy husebye sier:

    Gode nyheter!! Hvem utgjør redaksjonen?

    • Jan Gunnar Skoftedalen sier:

      Inntil videre er redaksjonen sekretariatet i Fagrådet, dvs Torhild Kielland og Jan Gunnar Skoftedalen. I løpet av 2018 håper vi å få en nettredaktør og et redaksjonsråd.

Skriv en kommentar