Vil du annonsere på rus.no?

Nettstedet www.rus.no  når bredt ut, og leses av både brukergrupper og ansatte i behandlingsinstitusjoner, ideelle organisasjoner, lærere, ansatte og ledere i kommuner og øvrig forvaltning. Slik er rus.no en god formidlingskanal for aktører innen rusmiddelfeltet.

Kr. 3000 kroner for tre ukers annonsering

Ønskes det andre tidsintervaller eller har du spørsmål knyttet annonsering, vennligst ta kontakt med Jan Gunnar Skoftedalen: jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no eller telefon 41474290

Bannerformat og -størrelse

Bannerfilene kan enten være bildefiler (.JPG, .PNG, .GIF) eller Flash-filer (.SWF). Bildefiler trenger en tilhørende URL, som man går til dersom man klikker på banneret. Flash-filer trenger ikke dette. Bannerene må være 230 piksler i bredden. Høyden kan variere.

Skriv ut