Aktuelt forside seksjon

Bekymret for rustjenestene i kommunene

Bekymret for rustjenestene i kommunene

Tilsyn viser lovbrudd på rusfeltet i 70 prosent av de undersøkte kommunene. Funnene uroer direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet. – Det er satt av mye ressurser gjennom rusreformer og opptrappingsplaner, og den politiske viljen er stor. Likevel blir det ikke særlig bedre, påpeker Andresen.

Look to Sandnes – opptrappingsmidler som gir mestringsfølelse

Look to Sandnes – opptrappingsmidler som gir mestringsfølelse

Sandnes kommune i Rogaland har gått fra å være en av verstingene til å bli blant Norges beste kommuner på rusarbeid. – Vi har brukt opptrappingsmidlene og bygget stein på stein, sier rus- og psykisk helsesjef Trude Lønning. En av "steinene" er musikkterapi. – Det blir mindre rusing når vi spiller her, sier Jan Ole Lervik, trommeslager i Mestringsenhetens eget husband «Master Units».

Høie: Lokalpolitikernes ansvar

Høie: Lokalpolitikernes ansvar

– Kommunene har fått mer penger og skatteinntektene har økt. Men det må jo også være politisk vilje i kommunene til å prioritere denne gruppen, sier helseminister Bent Høie (H) om resultatene av opptrappingsplanen for rusfeltet. - Lokalpolitikerne må gjøre prioriteringer og forankre planer, ikke overlate styringen til rådmennene, sier Høie.

Mer kutt enn opptrapping i Tromsø

Mer kutt enn opptrapping i Tromsø

– De må ha glemt denne kommunen, sier rusavhengige Silje Helene Sagmo om Tromsø. En kartlegging viser at Tromsøs rusavhengige har fått dårligere levekår i de årene regjeringen har gitt kommunen penger til økt innsats for gruppen. - Jeg sliter med å forstå at kommunen har kuttet så mye til de svakeste, sier Alf Krogseth, redaktør i byens gatemagasin Virkelig.

Opptrapping, sier regjeringen. Nei, sier hver fjerde kommune

Opptrapping, sier regjeringen. Nei, sier hver fjerde kommune

Norske kommuner har fått nær to milliarder kroner til å bedre situasjonen på rusfeltet. Men 26 prosent av kommunene sier at de ikke har trappet opp innsatsen, i en undersøkelse gjort av Kommunal Rapport og Rus & Samfunn. - Det virker som det er færre ressurser til rus nå, sier rusavhengige Mikael Orø i Tromsø.

Skuffende abstinenslindring av oksytocin nesespray

Skuffende abstinenslindring av oksytocin nesespray

En amerikansk pilotstudie fra 2012 ga håp om at nesespray med oksytocin kan redusere alkoholabstinens. Nye, og grundigere undersøkelser utført i Trondheim gir de som satte sin lit til dette en real nesestyver.

I hodet på «en uteligger»

I hodet på «en uteligger»

Det er full fart på Petter Nyquist. Det skjer noe til alle døgnets tider med de menneskene han er involvert i. TV-serien om livet bak murene må gjøres ferdig. Og han har sin egen familie å ta seg av. Men hva foregår egentlig inne i hodet til "Petter Uteligger"? I hver fall dette: Han har blitt mer og mer engasjert i barns oppvekstsvilkår. Og i hvordan man fanger opp signalene, og hjelper utsatte barn.

Maria ble rusavhengig hjemme:  -Å ta opp igjen skolen ble redningen min

Maria ble rusavhengig hjemme:  -Å ta opp igjen skolen ble redningen min

Maria fikk øl av mor og amfetamin av far fra hun ble tenåring. Etter å ha ruset seg i årevis ble redningen å ta opp igjen tapt skolegang. - Jeg er så glad for at rusen ikke har ødelagt hodet mitt, sier Maria. Ved Grønland voksenopplæringssenter i Oslo blir dårlige erfaringer og manglende kunnskap snudd til mestring.

Mindre synsing og mer fakta i ungdomsarbeidet

Mindre synsing og mer fakta i ungdomsarbeidet

Rus og kriminalitet er et voksende problem blant stadig yngre barn og unge i Stjørdal. Mindre synsing, mer fakta skal gjøre tiltakene i kommunen bedre. – Vi har slukket branner i årevis uten særlig evaluering. Vi skjønte at mer kunnskap måtte til for å vite hvilke tiltak vi skal og ikke skal  sette i verk, slås det fast i Ungdomskontakten. De vil være et "gnagsår" på kommunen for å få de riktige tiltakene.