Aktuelt forside seksjon

Mange LAR-brukere føler seg stemplet

Mange LAR-brukere føler seg stemplet

Stigma – å føle seg stemplet – er en barriere for å oppsøke eller forbli i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Dette viser en splitter ny rapport som Folkehelseinstituttet (FHI) har laget på oppdrag av Helsedirektoratet. Rapporten er en del i direktoratets arbeid med å utarbeide en nasjonal faglig retningslinje for behandling av opioidavhengighet.

Koronatilpasset pårørendetilbud: Walk and talk

Koronatilpasset pårørendetilbud: Walk and talk

Da korona traff oss alle midt i fleisen, ble det helt stille på telefonen hos Lærings- og mestringssenteret (LMS) for pårørende ved KorRus Midt. Det gjorde at de ansatte ble svært bekymret – og kreative. I april startet de et nytt tilbud til pårørende: Walk and talk.

Panisk motstand mot rusreform

Panisk motstand mot rusreform

DEBATT: Rusreformutvalgets rapport er langt mer ødeleggende for forbudslinjen enn politikerne så komme. Ikke bare dokumenterer den hvordan moralsk panikk har preget utviklingen; den viser at menneskerettslige hensyn er involvert, og flere organisasjoner ber nå politikerne om å ta konsekvensene av utvalgets konklusjoner. Det betyr at prosessen løftes inn på grunnlovssporet og at staten forholder seg til folkerettslige forpliktelser.

Vil redusere belastningen for barna

Vil redusere belastningen for barna

26 prosent av norske barn har foreldre med psykiske problemer eller alkoholproblemer som påvirker hverdagen. I Møre og Romsdal kan foreldre få hjelp til å redusere belastningen for barnet gjennom tilbudet «Barneblikk». Korona-tiden gjør arbeidet mer utfordrende, men desto viktigere.

Steroid-kutt kan gi depresjon og økt selvmordsrisiko hos innsatte.

Steroid-kutt kan gi depresjon og økt selvmordsrisiko hos innsatte.

– Det var helt jævlig. Jeg var så deprimert at jeg ikke ønsket å leve lenger, sier Mikael Ali. Han fikk føle på kroppen hvordan det er å plutselig kutte ut et steroidbruk, da han ble satt i varetektsfengsel for mistanke om drap. - Det er viktig å kartlegge tidligere bruk av steroider blant innsatte, sier forsker Ingrid Amelia Havnes. Nå pågår ny forskning blant innsatte.

Mistet viktig verktøy i arbeid med ungdom

Mistet viktig verktøy i arbeid med ungdom

Da skolene ble stengt 12. mars, mistet Steffen Sandvær ett av sine viktigste verktøy i arbeidet for å hjelpe rusutsatte ungdommer på Huseby i Trondheim: Observasjon. Men han fortsetter sitt arbeid ute blant ungdom og logger ikke av i påsken: - Så lenge vi holder tilstrekkelig avstand, er det ikke noe i veien for at vi møter ungdommene ute.

Full fart i Frelsesarmeen: – Opptatt av ikke å stenge tiltak

Full fart i Frelsesarmeen: – Opptatt av ikke å stenge tiltak

Mens Norge stenger ned grunnet coronaviruset, setter Frelsesarmeen opp farten. –Det er ekstra viktig å være til stede nå. Derfor tar vi mange av tjenestene ut til brukerne, sier regionleder i Frelsesarmeen sør, Frode Woldsund. Mijøarbeider Inger er en av dem som bidrar til matutdeling i Urtegata i Oslo.

Bekymret for rustjenestene i kommunene

Bekymret for rustjenestene i kommunene

Tilsyn viser lovbrudd på rusfeltet i 70 prosent av de undersøkte kommunene. Funnene uroer direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet. – Det er satt av mye ressurser gjennom rusreformer og opptrappingsplaner, og den politiske viljen er stor. Likevel blir det ikke særlig bedre, påpeker Andresen.

Look to Sandnes – opptrappingsmidler som gir mestringsfølelse

Look to Sandnes – opptrappingsmidler som gir mestringsfølelse

Sandnes kommune i Rogaland har gått fra å være en av verstingene til å bli blant Norges beste kommuner på rusarbeid. – Vi har brukt opptrappingsmidlene og bygget stein på stein, sier rus- og psykisk helsesjef Trude Lønning. En av "steinene" er musikkterapi. – Det blir mindre rusing når vi spiller her, sier Jan Ole Lervik, trommeslager i Mestringsenhetens eget husband «Master Units».