Aktuelt forside seksjon

Direktøren som ble rusavhengig og kriminell

Direktøren som ble rusavhengig og kriminell

Johan Lothe (57) var direktøren som pendlet mellom kone og barn i Norge og forretningsmøter på kontinentet. Så gikk det galt. Direktøren ble rusavhengig og kriminell. Som daglig leder i Wayback hjelper han nå andre straffedømte til et liv etter soning.

Alle rusavhengige bør få gratis prevensjon

Alle rusavhengige bør få gratis prevensjon

Alle kvinner i fertil alder med alvorlig rusavhengighet bør få gratis prevensjon og fritak for egenandel. Særlig alkoholavhengige, mener Marte Jettestad. Helsedirektoratet er enig.

En lettelse at noen kunne si det som det var. For det tålte jeg.

En lettelse at noen kunne si det som det var. For det tålte jeg.

– Jeg har alltid hatt en følelse av at vi var annerledes. Men ingen forklarte hvorfor. Martine Kihle Dalsrud har vokst opp med rus, og jobber nå i organisasjonen BaR, Barn av rusmisbrukere, for å hjelpe andre i samme situasjon. – Jeg tror at mange tenker at man skal skåne og skjerme barn, sier hun. Men når barn ikke får svar så lurer de. Og undrer. Og lager seg fantasier. Martines erfaringer støttes av Turid Wangensteens forskning om barn som pårørende.

Slipp meg fri – veien tilbake til livet

Slipp meg fri – veien tilbake til livet

Hvordan kommer man seg tilbake til livet etter ha blitt solgt som barn, i årevis utsatt for grov vold og seksuelle overgrep og  gjort rus til sin måte å overleve på? Det vet Angelica Kjos noe om.  I langvarig terapi hos Atle Austad har hun lært å sette grenser og å ta regien over seg selv. Og å sette ord på følelser. Nå har hun skrevet boken «Slipp meg fri» sammen med sin psykolog.

-Viktigst at pasienttilbudet og kompetanse opprettholdes

-Viktigst at pasienttilbudet og kompetanse opprettholdes

Fra nyttår er det Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen, som overtar Bergensklinikkene. Men hvordan endte det slik for den tradisjonsrike stiftelsen? Å forsøke å lage en fortelling om det, er som å stikke hånden i et vepsebol. «Tidligere, langvarig kostnadsfraskrivelse», mener nåværende ledelse. «Enorm kostnadsøkning under nåværende regime» mener ex-direktør.

Mexico: Er legalisering svaret i kampen mot voldsbølge?

Mexico: Er legalisering svaret i kampen mot voldsbølge?

Mer enn 250 000 personer har blitt drept i Mexico de siste 13 årene. Det kreves nå nye metoder i kampen mot organisert kriminalitet. Regjeringen vil gå langt i legalisering av stoffer. Men vil legalisering egentlig redusere volden vesentlig?

Vil fange opp gravide med alkoholproblemer

Vil fange opp gravide med alkoholproblemer

Det nye pakkeforløpet for gravide og rus skal bidra til at flere gravide med rusproblemer blir oppdaga og tilbudt hjelp.  – Pakkeforløpet må ta tak i alle typer rusproblematikk, og særlig viktig er søkelyset på alkohol, som er det farligste rusmidlet for fosteret, sier Gabrielle Welle-Strand. Oppfølging etter fødsel skulle sikres med eget pakkeforløp. Men pr. nå er det uklart om dette kommer.

Marius var «aldri god nok» – fikk pris for sitt rusfaglige arbeid

Marius var «aldri god nok» – fikk pris for sitt rusfaglige arbeid

Marius Sjømæling var mammas lille kriger og hjelper, som ikke var vant til å bli sett. Men nå har han fått Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid. – Tenk at en gutt som meg, vokst opp halvveis i fattigdom og rus, og som droppet ut av videregående, kan vinne en så høythengende rusfaglig pris, sier generalsekretæren i Barn av rusmisbrukere (BAR), organisasjonen Marius selv startet i 2009.

Mer eierskap til egen rusbehandling gjennom nytt verktøy

Mer eierskap til egen rusbehandling gjennom nytt verktøy

Et norskutviklet, digitalt kartleggingsverktøy tas i bruk for første gang i norsk rusbehandling. Helse Midt er først ut, og de ansatte har tro på bedre og mer effektiv behandling. Prosjektleder Hege Govasmark (t.h) og miljøterapeut Andrea Marie Bye mener pasientene får mer innflytelse over egen behandling.