Aktuelt forside seksjon

– Alt handlet om å vinne, men jeg bare tapte

– Alt handlet om å vinne, men jeg bare tapte

– Det begynte allerede på ungdomsskolen, forteller Christoffer Lian (27). Han har spilt bort flere hundre tusen på casinospill på nett. Spilleavhengighet er svært tabubelagt. - Folk forstår ikke alltid at dette dreier seg om en avhengighet med sterke drivkrefter, sier spesialrådgiver Magnus Eidem, som i mange år har jobbet med behandling av spilleavhengighet.

Bokvalitet med rus og psykiske lidelser

Bokvalitet med rus og psykiske lidelser

Samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse byr på store problemer i boligsammenheng. Hvilke løsninger fungerer for mennesker med ROP-lidelser og hvilke behov blir for ofte oversett? Dette har arkitekt og forsker Solvår Wågø og hennes kolleger ved SINTEF forsøkt å finne svar på.

Hvilken vei er den beste?

Hvilken vei er den beste?

KRONIKK: Det finnes ingen ruspolitisk sannhet, ei heller når det gjelder behandlingstilnærming og metode. Det er relasjonen mellom hjelpemottaker og fagperson som er det viktigste. Det som fungerer for én, fungerer ikke for en annen. Noen må ta standpunkt om at totalavholdenhet fra alle rusmidler er veien å gå. Andre kan finne alternative måter å gjøre det på, for å moderere sitt misbruk til bruk. Veldig mange får til det. Heldigvis.

Inspirert av AA: 12 tilpassede trinn i rusbehandling i Trondheim

Inspirert av AA: 12 tilpassede trinn i rusbehandling i Trondheim

– Vi har tatt ned åndeligheten, og vi vet at den såkalte 12-trinnsmodellen fra AA er omstridt i sykehusmiljøer. Vi har en litt annen tilnærming som passer bedre på et offentlig sykehus, sier Erik Strandbakke og Thea Hedley ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olav. Der har de brukt en tilpasset modell i gruppeterapi i over ett år.

Hvilken tilnærming i rusbehandling?

Hvilken tilnærming i rusbehandling?

FAGARTIKKEL AV LUUK WESTERHOF: "Wanda sa at i alle de andre behandlingsprogrammer hun har vært involvert i, følte hun seg bestandig som en "marionett” - styrt og definert av andre. Hun følte at ingen erkjente hennes forsøk på å bli rusfri."  Ved bl.a. å bruke erfaringene med case Wanda skriver her Luuk Westerhof om hva som gir best effekt i rusbehandling. Hans hovedpoeng er: - En kontekstuell tilnærming i rusbehandling vil føre til større effekter enn den tradisjonelle biomedisinske tilnærming.

– Pårørende blir ofte sett på som en byrde

– Pårørende blir ofte sett på som en byrde

Da Lillian Skrede første gang var på sykehus med sin rusavhengige samboer, spurte hun om ikke hun også kunne få noen å snakke med. Hun som til daglig støttet ham, var blitt helt utslitt. Det fikk hun ikke.

Unge med adferdsvansker har økt risiko for å bli hekta på rus

Unge med adferdsvansker har økt risiko for å bli hekta på rus

Bruk av alkohol og illegale rusmidler har nær sammenheng med høyt skolefravær og dårlige karakterer. Dette gjelder selv når ungdommene ikke har psykiske problemer, på tvers av kjønn, og uavhengig av deres sosioøkonomiske status. Ove Heradstveit viser i ny doktoravhandling hvilke faktorer som tidlig kan peke mot rusavhengighet. Han mener det er livsviktig å ta tak i problemene så tidlig i livet som mulig.

Beboer-aksjon mot åpen russcene: – Ubehagelig og truende

Beboer-aksjon mot åpen russcene: – Ubehagelig og truende

Beboerne som hver dag må leve med en åpen russcene i nabolaget rundt Bergens største lavterskeltilbud for rusavhengige, vil ikke lenger avfinne seg med situasjonen. - Nok er nok, sier Ann Kristin Ramstrøm (t.h.) og Cecilie Wroldsen i Initiativ Laksevåg. Men finnes det en løsning som både ivaretar beboerne og de rusavhengige?

En sprøyte med naltrekson

En sprøyte med naltrekson

NRK følger Michelle Murens kamp for å bli rusfri. Hun deltar nå i et naltrekson-prosjekt. Les NRK's sak her.

– Jeg har et tomrom i meg som kan fylles med alkohol

– Jeg har et tomrom i meg som kan fylles med alkohol

– For meg handlet det å slutte å drikke om dødsangst. Jeg fikk en plutselig innsikt: Hvis jeg ikke fant en måte å leve uten rus, så kom jeg til å dø, sier forfatter Martin Svedman. Han er tørrlagt alkoholiker og har skrevet dikt med utgangspunkt i egne erfaringer.