Aktuelt

Maria ble rusavhengig hjemme:  -Å ta opp igjen skolen ble redningen min

Maria ble rusavhengig hjemme:  -Å ta opp igjen skolen ble redningen min

Maria fikk øl av mor og amfetamin av far fra hun ble tenåring. Etter å ha ruset seg i årevis ble redningen å ta opp igjen tapt skolegang. - Jeg er så glad for at rusen ikke har ødelagt hodet mitt, sier Maria. Ved Grønland voksenopplæringssenter i Oslo blir dårlige erfaringer og manglende kunnskap snudd til mestring.

Mindre synsing og mer fakta i ungdomsarbeidet

Mindre synsing og mer fakta i ungdomsarbeidet

Rus og kriminalitet er et voksende problem blant stadig yngre barn og unge i Stjørdal. Mindre synsing, mer fakta skal gjøre tiltakene i kommunen bedre. – Vi har slukket branner i årevis uten særlig evaluering. Vi skjønte at mer kunnskap måtte til for å vite hvilke tiltak vi skal og ikke skal  sette i verk, slås det fast i Ungdomskontakten. De vil være et "gnagsår" på kommunen for å få de riktige tiltakene.

-En snikende utsulting av private ideelle institusjoner

-En snikende utsulting av private ideelle institusjoner

Hvilke konsekvenser får det for private ideelle institusjoner på rusfeltet om det kun blir helseforetakene som skal drive rettighetsvurdering?  Bjarte Grov, direktør ved Rogaland A-senter, er bekymret: - Det pågår en snikende utsulting av de private ideelle. Han krever svar fra de regionale helseforetakene: -Er vi likeverdige aktører eller en flis i fingeren?

Utvikler mobilvarsling som kan hindre tilbakefall

Utvikler mobilvarsling som kan hindre tilbakefall

En ruspasient som nærmer seg et tilbakefall endrer atferd. Hvis dette fanges opp, kan hjelpeapparatet trå til i tide. Anders Forsmo Lauvsnes forsker på hvordan mobiltelefonen kan brukes til å gi bedre persontilpasset rusbehandling ved å varsle om økt risiko for tilbakefall. Han er fullt klar over at utviklingen av verktøyet må balanseres mot hensynet til personvern.

Spillhuset – en foregangsmodell i Norge

Spillhuset – en foregangsmodell i Norge

Da Utekontakten i Bærum lærte seg gaming, kom idéen til møtestedet Spillhuset, som på kort tid er blitt en foregangsmodell i Norge. Et perfekt sted for Jonas Toften (18). Så lenge han møter venner og går på skolen, får han lov av foreldrene til å spille mye. - Dataspill er sykeliggjort. Jeg ser ikke på avhengighetsbegrepet som nyttig eller interessant, sier Lars Aarvåg-Amundsen i Utekontakten.

Status for rusfeltet i 2019 – og hva må gjøres neste år?

Status for rusfeltet i 2019 – og hva må gjøres neste år?

Hvordan ble 2019 for rusfeltet? For et år siden ble de spurt av Rus & Samfunn hva de mente var viktigst å få gjort dette året. Hva sier de nå? Og hva er det disse personene personlig vil prioritere å jobbe med i 2020? Les hva politikere, fagfolk, brukerorganisasjoner og forskere svarer.

Verkstedet som gir mestring og fellesskap

Verkstedet som gir mestring og fellesskap

- Du får ansvar. Det gir veldig selvtillit, sier Wibecke Lill Olsen (t.v.). – Jeg har fått enormt mye impulser etter at jeg begynte her, sier Hauk Grønningen. I full gang med å lage juledekorasjoner, lovpriser de det kreative arbeidsfellesskapet til Kirkens Bymisjon i Bergen. - Det å jobbe kreativt gjør noe med det kognitive og følelsesmessige, sier faglig leder Charlotte Linn Pedersen (i midten).

Er det høflig eller feigt å si at alkoholvaner er en privatsak?

Er det høflig eller feigt å si at alkoholvaner er en privatsak?

- Hvis noen ligger der med et mulig beinbrudd, ber dere da pasienten om lov til å ringe ortopeden? Tenk på samme måte når dere mistenker et rusproblem. Vær litt tøff! Tonje Isabell Sandø vil at kollegene ved St. Olavs hospital skal ta kontakt med Rusklinikken når de ser tegn til skadelige alkoholvaner.

Direktøren som ble rusavhengig og kriminell

Direktøren som ble rusavhengig og kriminell

Johan Lothe (57) var direktøren som pendlet mellom kone og barn i Norge og forretningsmøter på kontinentet. Så gikk det galt. Direktøren ble rusavhengig og kriminell. Som daglig leder i Wayback hjelper han nå andre straffedømte til et liv etter soning.