Aktuelt

Vil fange opp gravide med alkoholproblemer

Vil fange opp gravide med alkoholproblemer

Det nye pakkeforløpet for gravide og rus skal bidra til at flere gravide med rusproblemer blir oppdaga og tilbudt hjelp.  – Pakkeforløpet må ta tak i alle typer rusproblematikk, og særlig viktig er søkelyset på alkohol, som er det farligste rusmidlet for fosteret, sier Gabrielle Welle-Strand. Oppfølging etter fødsel skulle sikres med eget pakkeforløp. Men pr. nå er det uklart om dette kommer.

Marius var «aldri god nok» – fikk pris for sitt rusfaglige arbeid

Marius var «aldri god nok» – fikk pris for sitt rusfaglige arbeid

Marius Sjømæling var mammas lille kriger og hjelper, som ikke var vant til å bli sett. Men nå har han fått Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid. – Tenk at en gutt som meg, vokst opp halvveis i fattigdom og rus, og som droppet ut av videregående, kan vinne en så høythengende rusfaglig pris, sier generalsekretæren i Barn av rusmisbrukere (BAR), organisasjonen Marius selv startet i 2009.

Mer eierskap til egen rusbehandling gjennom nytt verktøy

Mer eierskap til egen rusbehandling gjennom nytt verktøy

Et norskutviklet, digitalt kartleggingsverktøy tas i bruk for første gang i norsk rusbehandling. Helse Midt er først ut, og de ansatte har tro på bedre og mer effektiv behandling. Prosjektleder Hege Govasmark (t.h) og miljøterapeut Andrea Marie Bye mener pasientene får mer innflytelse over egen behandling.

Hva kan landets fuktigste fylke lære av denne mannen?

Hva kan landets fuktigste fylke lære av denne mannen?

- Vi skiller oss ut i Norge som det fylket med mest ungdomsfyll, slår Katrin Øien fast. Hun er rådgiver i Korus Midt, og var nylig med og arrangerte fagdag i Trondheim om den såkalte Islandsmodellen. Fra 1998 til 2016 sank andelen 15- og 16-åringer på Island som hadde drukket den siste måneden, fra 42 prosent til 5 prosent.

– Mange foreldre ufarliggjør og bagatelliserer rus

– Mange foreldre ufarliggjør og bagatelliserer rus

Hva er egentlig SaLTo? Hvordan jobber man helt konkret med rusforebyggende arbeid blant ungdom? Det vet Sara Adolphson, SaLTo-koordinator i Ullern bydel i Oslo. Kommunen og Oslo politidistrikt har samarbeidet lenge gjennom SaLTo. Men det er i den enkelte bydel jobben gjøres. - Vi opplever at mange foreldre ufarliggjør og bagatelliserer rus, sier Adolphson

Enighet om revidert retningslinje for gravide i LAR

Enighet om revidert retningslinje for gravide i LAR

Helsedirektør Bjørn Guldvog og arbeidsgruppa for revidering av retningslinja for gravide i LAR kom til enighet på møtet 28. august. Helsedirektøren kom arbeidsgruppa langt på vei i møte, men ønsker noe større tydelighet på enkelte punkter. Nå skal formuleringene finpusses av faglig leder Christian Ohldieck. Begge parter opplevde møtet som konstruktivt.

Føler seg overkjørt av Helsedirektoratet

Føler seg overkjørt av Helsedirektoratet

– Helsedirektoratet er på vei til å utspille sin rolle som faglig rådgiver, sier gynekolog Marte Jettestad, medlem i arbeidsgruppa for ny retningslinje for gravide i LAR. Hun og Ida Kristine Olsen tar nå bladet fra munnen og forteller hva som er grunnen til at revidert retningslinje er forsinka. - Når Helsedirektoratet utformer retningslinjer legger vi stor vekt på god dialog med alle aktuelle aktører, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Hva rusen har å tilby oss

Hva rusen har å tilby oss

- Vi bør snakke mer om hva rusen gir oss. Ikke bare hva den tar. Øystein Skjælaaen har jobbet med rusfeltet i mange år. Nå har han jaktet på meningen med rus og skrevet bok om det.

– Det er brukerne som har gitt meg den viktigste lærdommen

– Det er brukerne som har gitt meg den viktigste lærdommen

Hun er kjent som mora til LAR-retningslinjen for gravide, men det er ikke LAR som opptar Gabrielle Welle-Strand mest når hun etter 32 år på rusfeltet gir stafettpinnen videre til andre. - Jeg er verken for eller imot LAR. Det eneste jeg vet er at det virker, sier rusforsker Gabrielle Welle-Strand (63).

Skal hjelpe den harde kjernen

Skal hjelpe den harde kjernen

Hva med gjengangerne? Hva med dem som er utestengt fra tiltak rettet inn mot rusavhengige på grunn av voldelig og uregjerlig oppførsel? Gjennom prosjektet Sent Ute har Bergen fornyet innsatsen overfor personer i rusmiljøet som står bak mye vold og bråk. Gjennom å koordinere eksisterende tiltak og skreddersy innsatsen mot denne gruppen, håper en å kunne hjelpe dem tilbake til en mer stabil og verdig tilværelse.