Aktuelt

Enighet om revidert retningslinje for gravide i LAR

Enighet om revidert retningslinje for gravide i LAR

Helsedirektør Bjørn Guldvog og arbeidsgruppa for revidering av retningslinja for gravide i LAR kom til enighet på møtet 28. august. Helsedirektøren kom arbeidsgruppa langt på vei i møte, men ønsker noe større tydelighet på enkelte punkter. Nå skal formuleringene finpusses av faglig leder Christian Ohldieck. Begge parter opplevde møtet som konstruktivt.

Føler seg overkjørt av Helsedirektoratet

Føler seg overkjørt av Helsedirektoratet

– Helsedirektoratet er på vei til å utspille sin rolle som faglig rådgiver, sier gynekolog Marte Jettestad, medlem i arbeidsgruppa for ny retningslinje for gravide i LAR. Hun og Ida Kristine Olsen tar nå bladet fra munnen og forteller hva som er grunnen til at revidert retningslinje er forsinka. - Når Helsedirektoratet utformer retningslinjer legger vi stor vekt på god dialog med alle aktuelle aktører, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Hva rusen har å tilby oss

Hva rusen har å tilby oss

- Vi bør snakke mer om hva rusen gir oss. Ikke bare hva den tar. Øystein Skjælaaen har jobbet med rusfeltet i mange år. Nå har han jaktet på meningen med rus og skrevet bok om det.

– Det er brukerne som har gitt meg den viktigste lærdommen

– Det er brukerne som har gitt meg den viktigste lærdommen

Hun er kjent som mora til LAR-retningslinjen for gravide, men det er ikke LAR som opptar Gabrielle Welle-Strand mest når hun etter 32 år på rusfeltet gir stafettpinnen videre til andre. - Jeg er verken for eller imot LAR. Det eneste jeg vet er at det virker, sier rusforsker Gabrielle Welle-Strand (63).

Skal hjelpe den harde kjernen

Skal hjelpe den harde kjernen

Hva med gjengangerne? Hva med dem som er utestengt fra tiltak rettet inn mot rusavhengige på grunn av voldelig og uregjerlig oppførsel? Gjennom prosjektet Sent Ute har Bergen fornyet innsatsen overfor personer i rusmiljøet som står bak mye vold og bråk. Gjennom å koordinere eksisterende tiltak og skreddersy innsatsen mot denne gruppen, håper en å kunne hjelpe dem tilbake til en mer stabil og verdig tilværelse.

Tyrili-gründere med hjerte for mennesket

Tyrili-gründere med hjerte for mennesket

De var et ungt par med en ettåring. Ulf Jansen og Randi Dalsaune ble pionérer innen rusfeltet. Paret grunnla Tyrilistiftelsen i 1980. Nå er det på tide å gi seg. Etter å ha stått i mange kamper og involvert seg i utallige skjebner.

Recoveryskole – lærer å hjelpe seg selv

Recoveryskole – lærer å hjelpe seg selv

Nå er de første 45 studentene til den nystartede Recoveryskolen i Bergen uteksaminert. Personer med rusproblemer og/eller psykiske helseutfordringer har fått nye verktøy til bedre å leve med sine utfordringer. Også pårørende og ansatte har deltatt. - Her står ingen over og formaner. Det er et fellesskap uansett bakgrunn, sier lærerne Kristina Åkerblom og Ken Etwin Alsaker.

Lever du når jeg kommer hjem?

Lever du når jeg kommer hjem?

”Vær så snill. Vær i live når jeg kommer. La meg få fortelle deg bare en gang til. At jeg elsker deg høyere enn solen, månen og alle himmelens stjerner”. Dette skrev Ruth Donovan i desperasjon da søsteren svevde mellom liv og død etter en overdose. Donovan er et kraftfelt innen rusfeltet, med utallige jern i ilden. Hun har selv vokst opp med rus og vold - og mistet faren og broren. Hennes viktigste budskap er dette: Alle trenger å bli sett og møtt med verdighet.

Sterk uenighet om gravide i LAR

Sterk uenighet om gravide i LAR

– Det beste er at det ikke blir en graviditet når mor bruker LAR-medikamenter. Det er vårt utgangspunkt, sier Camilla Kayed, fagsjef hos Barneombudet. – Man kan ikke stille krav til fertile kvinner som innebærer at de ikke tar imot livsviktig behandling, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for TSB. Sterkt motstridende vurderinger kommer frem i høringsrunden om nye retningslinjer for gravide i LAR.

Hva skal til for å lykkes med naltrekson?

Hva skal til for å lykkes med naltrekson?

Nå skal forskere se grundigere på om naltrekson gir pasientene en bedre tilværelse over tid. – I forrige naltrekson-studie så vi stor variasjon i om man oppnår det man ønsker med å bruke medikamentet. Nå vil vi se nærmere på hva som skal til for å lykkes med naltrekson, sier Ida Brenna, stipendiat ved Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssykehus.