Aktuelt

Slipp meg fri – veien tilbake til livet

Slipp meg fri – veien tilbake til livet

Hvordan kommer man seg tilbake til livet etter ha blitt solgt som barn, i årevis utsatt for grov vold og seksuelle overgrep og  gjort rus til sin måte å overleve på? Det vet Angelica Kjos noe om.  I langvarig terapi hos Atle Austad har hun lært å sette grenser og å ta regien over seg selv. Og å sette ord på følelser. Nå har hun skrevet boken «Slipp meg fri» sammen med sin psykolog.

-Viktigst at pasienttilbudet og kompetanse opprettholdes

-Viktigst at pasienttilbudet og kompetanse opprettholdes

Fra nyttår er det Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen, som overtar Bergensklinikkene. Men hvordan endte det slik for den tradisjonsrike stiftelsen? Å forsøke å lage en fortelling om det, er som å stikke hånden i et vepsebol. «Tidligere, langvarig kostnadsfraskrivelse», mener nåværende ledelse. «Enorm kostnadsøkning under nåværende regime» mener ex-direktør.

Mexico: Er legalisering svaret i kampen mot voldsbølge?

Mexico: Er legalisering svaret i kampen mot voldsbølge?

Mer enn 250 000 personer har blitt drept i Mexico de siste 13 årene. Det kreves nå nye metoder i kampen mot organisert kriminalitet. Regjeringen vil gå langt i legalisering av stoffer. Men vil legalisering egentlig redusere volden vesentlig?

Vil fange opp gravide med alkoholproblemer

Vil fange opp gravide med alkoholproblemer

Det nye pakkeforløpet for gravide og rus skal bidra til at flere gravide med rusproblemer blir oppdaga og tilbudt hjelp.  – Pakkeforløpet må ta tak i alle typer rusproblematikk, og særlig viktig er søkelyset på alkohol, som er det farligste rusmidlet for fosteret, sier Gabrielle Welle-Strand. Oppfølging etter fødsel skulle sikres med eget pakkeforløp. Men pr. nå er det uklart om dette kommer.

Marius var «aldri god nok» – fikk pris for sitt rusfaglige arbeid

Marius var «aldri god nok» – fikk pris for sitt rusfaglige arbeid

Marius Sjømæling var mammas lille kriger og hjelper, som ikke var vant til å bli sett. Men nå har han fått Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid. – Tenk at en gutt som meg, vokst opp halvveis i fattigdom og rus, og som droppet ut av videregående, kan vinne en så høythengende rusfaglig pris, sier generalsekretæren i Barn av rusmisbrukere (BAR), organisasjonen Marius selv startet i 2009.

Mer eierskap til egen rusbehandling gjennom nytt verktøy

Mer eierskap til egen rusbehandling gjennom nytt verktøy

Et norskutviklet, digitalt kartleggingsverktøy tas i bruk for første gang i norsk rusbehandling. Helse Midt er først ut, og de ansatte har tro på bedre og mer effektiv behandling. Prosjektleder Hege Govasmark (t.h) og miljøterapeut Andrea Marie Bye mener pasientene får mer innflytelse over egen behandling.

Hva kan landets fuktigste fylke lære av denne mannen?

Hva kan landets fuktigste fylke lære av denne mannen?

- Vi skiller oss ut i Norge som det fylket med mest ungdomsfyll, slår Katrin Øien fast. Hun er rådgiver i Korus Midt, og var nylig med og arrangerte fagdag i Trondheim om den såkalte Islandsmodellen. Fra 1998 til 2016 sank andelen 15- og 16-åringer på Island som hadde drukket den siste måneden, fra 42 prosent til 5 prosent.

– Mange foreldre ufarliggjør og bagatelliserer rus

– Mange foreldre ufarliggjør og bagatelliserer rus

Hva er egentlig SaLTo? Hvordan jobber man helt konkret med rusforebyggende arbeid blant ungdom? Det vet Sara Adolphson, SaLTo-koordinator i Ullern bydel i Oslo. Kommunen og Oslo politidistrikt har samarbeidet lenge gjennom SaLTo. Men det er i den enkelte bydel jobben gjøres. - Vi opplever at mange foreldre ufarliggjør og bagatelliserer rus, sier Adolphson

Enighet om revidert retningslinje for gravide i LAR

Enighet om revidert retningslinje for gravide i LAR

Helsedirektør Bjørn Guldvog og arbeidsgruppa for revidering av retningslinja for gravide i LAR kom til enighet på møtet 28. august. Helsedirektøren kom arbeidsgruppa langt på vei i møte, men ønsker noe større tydelighet på enkelte punkter. Nå skal formuleringene finpusses av faglig leder Christian Ohldieck. Begge parter opplevde møtet som konstruktivt.

Føler seg overkjørt av Helsedirektoratet

Føler seg overkjørt av Helsedirektoratet

– Helsedirektoratet er på vei til å utspille sin rolle som faglig rådgiver, sier gynekolog Marte Jettestad, medlem i arbeidsgruppa for ny retningslinje for gravide i LAR. Hun og Ida Kristine Olsen tar nå bladet fra munnen og forteller hva som er grunnen til at revidert retningslinje er forsinka. - Når Helsedirektoratet utformer retningslinjer legger vi stor vekt på god dialog med alle aktuelle aktører, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.