Aktuelt

Kvalitet i rusbehandling skal måles

Kvalitet i rusbehandling skal måles

Rusfeltet har fått en ny forkortelse - KVARUS. Et kvalitetsregister for rusbehandling. Målet er å kunne sette en standard for god behandling som alle institusjoner må leve opp til. Men er det i det hele tatt mulig å måle hva som er vellykket rusbehandling? Ja, mener Amund Aakerholt , prosjektleder for registeret.

Musikkterapi: Dopamin mot dop

Musikkterapi: Dopamin mot dop

"Jeg trudde liksom at det var sånn derre at du ligger på en matte og hører på musikk og sånn... Det er det jo ikke i det hele tatt." Musikkterapi blir en stadig mer anerkjent del av rusbehandling. Internasjonalt og nasjonalt øker interessen for å forske på effekten av musikkterapi og dopamin både innen rus og psykisk helse. Hva er greia?

HAB-utredning i gang, men lang vei frem til tilbud er på plass

HAB-utredning i gang, men lang vei frem til tilbud er på plass

Thomas Clausen, som leder utredningen av HAB-forsøk, antar at det ikke kan realiseres før etter at statsbudsjettet for 2021 er vedtatt. - Det er ennå en lang prosess før heroinassistert behandling er på plass, sier Clausen. Etter utredningen kommer politisk behandling og budsjettavklaringer før tilbudene skal organiseres i Oslo og Bergen.

– Unge ruspasienter må få større medvirkning i behandlingen

– Unge ruspasienter må få større medvirkning i behandlingen

Etter forskerfunn om langt flere tilbakefall for unge ruspasienter, mener Helle Wessel Andersson at man må se på en rekke tiltak i institusjoner og kommuner rettet mot unge ruspasienter. Hun peker særlig på større medvirkning for pasientene og tettere oppfølging i kommunene etter behandling.

Fra rus og soning til fagbrev som kokk

Fra rus og soning til fagbrev som kokk

Da Bjørn Tore Larsen slapp ut av fengsel i 2013 var han rusfri. Han  havnet på "Troll-skolen." Nå er 39-åringen kjøkkensjef på topp restaurant og ser etter egen leilighet. Et tett og stabilt samarbeid med NAV har vært nøkkelen.

Første kull ut fra Erfaringsskolen

Første kull ut fra Erfaringsskolen

Jonathan Hol og Amir Tehrani (i midten) er to av 15 studenter som rett før jul fikk diplom for gjennomført utdanning på Erfaringsskolen i Oslo. Pilotprosjektet skal gi personer med erfaring fra rus og psykiatri fagkompetanse til å jobbe i kommunale tjenester. - Det holder ikke bare å ha en vellykket, tidligere rusmisbruker på konferansescenen en gang i året, selv om også det er fint, sier ildsjel bak skolen, Grete Vedlog.

Forebyggende tiltak – fra honnørord til praksis

Forebyggende tiltak – fra honnørord til praksis

Verdal ser ut til å ha lykkes med en snuoperasjon fra flere år med store ungdoms- og rusproblemer. Medisinen er og har vært: langsiktige, forebyggende tiltak og et bredt samarbeid mellom innbyggere, kommunale etater og politi. - Politikerne har sagt at forebygging skal være langsiktig, og de har ment det, sier Siri Kristin Strand, fagleder for ungdomsarbeid i Verdal kommune.

Inn i 2019: Hva må gjøres på rusfeltet?

Inn i 2019: Hva må gjøres på rusfeltet?

Rus & Samfunn har spurt disse personene: Hva er det aller viktigste å få gjort på rusfeltet i 2019? Og vi har spurt om hva som er annerledes om fem år i rus-Norge om de fikk bestemme. Les hva politikere, fagfolk, brukerorganisasjoner og forskere svarer.

– Man blir ekstremt egoistisk når man ruser seg

– Man blir ekstremt egoistisk når man ruser seg

Finn Schau gleder seg til en alkoholfri jul. - Jeg husker jeg dristet meg til å ta en alkoholfri øl, sier skuespilleren om sin første jul uten alkohol. Finn Schau var det han selv kaller fyllik før han sluttet å drikke for mange år siden. Belønningen som tørrlagt? - Ikke å påføre kona mi mer sorg. Og at barna aldri skal se deg full mer.

Veien tilbake til fellesskapet

Veien tilbake til fellesskapet

På Kafé Tandem i Oslo får straffedømte hjelp til å komme seg inn i arbeidslivet igjen. Babette Horne Preus er travelt opptatt med å julepynte lokalene hvor det yrer av førjulsaktiviteter. Hun og mannen har vært tilknyttet det Røde Kors-drevne senteret siden juni. For dem er det helt avgjørende å ha en jobb å gå til.