Aktuelt

Hjelper nye brukergrupper med nettbasert tilbud

Hjelper nye brukergrupper med nettbasert tilbud

- E-helsetilbud kan gjøre behandling tilgjengelig for brukergrupper som ellers ikke ville søkt hjelp, sier den svenske e-helseforskeren Anne H. Berman. Hun har erfart at en del behandlere ser e-helsetilbud som en potensiell trussel mot måten de jobber på. - Det vil aldri fjerne behovet for personlig behandling i helsevesenet, men e-helse gjør det mulig for oss å behandle flere enn vi ellers ville ha gjort, sier Berman.

Slik overføres risiko for misbruk mellom generasjoner

Slik overføres risiko for misbruk mellom generasjoner

Rusmisbruk i familien er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle misbruk. Så kan man spørre seg: Skyldes det genetisk arv eller oppvekstvilkår? Psykologiprofessor Eivind Ystrøm kom til den nasjonale Ruskonferansen 2019 for å svare.

Offensiv russtrategi i storbyene

Offensiv russtrategi i storbyene

Hva skjer på rusfeltet i de fire norske storbyene? Både Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har enten nylig vedtatt eller er i ferd med å vedta handlingsplaner for kommunenes russtrategi. Felles for alle er samhandling og en mer human tilnærming. Her er oversikten over rusplanene i de fire byene.

– Alt handlet om å vinne, men jeg bare tapte

– Alt handlet om å vinne, men jeg bare tapte

– Det begynte allerede på ungdomsskolen, forteller Christoffer Lian (27). Han har spilt bort flere hundre tusen på casinospill på nett. Spilleavhengighet er svært tabubelagt. - Folk forstår ikke alltid at dette dreier seg om en avhengighet med sterke drivkrefter, sier spesialrådgiver Magnus Eidem, som i mange år har jobbet med behandling av spilleavhengighet.

Bokvalitet med rus og psykiske lidelser

Bokvalitet med rus og psykiske lidelser

Samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse byr på store problemer i boligsammenheng. Hvilke løsninger fungerer for mennesker med ROP-lidelser og hvilke behov blir for ofte oversett? Dette har arkitekt og forsker Solvår Wågø og hennes kolleger ved SINTEF forsøkt å finne svar på.

Inspirert av AA: 12 tilpassede trinn i rusbehandling i Trondheim

Inspirert av AA: 12 tilpassede trinn i rusbehandling i Trondheim

– Vi har tatt ned åndeligheten, og vi vet at den såkalte 12-trinnsmodellen fra AA er omstridt i sykehusmiljøer. Vi har en litt annen tilnærming som passer bedre på et offentlig sykehus, sier Erik Strandbakke og Thea Hedley ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olav. Der har de brukt en tilpasset modell i gruppeterapi i over ett år.

– Pårørende blir ofte sett på som en byrde

– Pårørende blir ofte sett på som en byrde

Da Lillian Skrede første gang var på sykehus med sin rusavhengige samboer, spurte hun om ikke hun også kunne få noen å snakke med. Hun som til daglig støttet ham, var blitt helt utslitt. Det fikk hun ikke.

Unge med adferdsvansker har økt risiko for å bli hekta på rus

Unge med adferdsvansker har økt risiko for å bli hekta på rus

Bruk av alkohol og illegale rusmidler har nær sammenheng med høyt skolefravær og dårlige karakterer. Dette gjelder selv når ungdommene ikke har psykiske problemer, på tvers av kjønn, og uavhengig av deres sosioøkonomiske status. Ove Heradstveit viser i ny doktoravhandling hvilke faktorer som tidlig kan peke mot rusavhengighet. Han mener det er livsviktig å ta tak i problemene så tidlig i livet som mulig.

Beboer-aksjon mot åpen russcene: – Ubehagelig og truende

Beboer-aksjon mot åpen russcene: – Ubehagelig og truende

Beboerne som hver dag må leve med en åpen russcene i nabolaget rundt Bergens største lavterskeltilbud for rusavhengige, vil ikke lenger avfinne seg med situasjonen. - Nok er nok, sier Ann Kristin Ramstrøm (t.h.) og Cecilie Wroldsen i Initiativ Laksevåg. Men finnes det en løsning som både ivaretar beboerne og de rusavhengige?

– Jeg har et tomrom i meg som kan fylles med alkohol

– Jeg har et tomrom i meg som kan fylles med alkohol

– For meg handlet det å slutte å drikke om dødsangst. Jeg fikk en plutselig innsikt: Hvis jeg ikke fant en måte å leve uten rus, så kom jeg til å dø, sier forfatter Martin Svedman. Han er tørrlagt alkoholiker og har skrevet dikt med utgangspunkt i egne erfaringer.