Aktuelt

Unikt forskningsprosjekt om etterlatte

Unikt forskningsprosjekt om etterlatte

De er med på verdens største studie av etterlatte etter død som er relatert til narkotika. Sammen med kolleger skal Kristine Berg Titlestad og Sølvi Kaald kartlegge hvordan flere hundre etterlatte opplever sin situasjon og blir møtt i helsevesenet. Det har tidligere vært gjort lite eller ingen forskning på denne gruppen.

Tid og timing er avgjørende

Tid og timing er avgjørende

Thomas Svendsen og forskerkollegene bak den omfattende Stayer-studien ved KORFOR i Stavanger er særlig opptatt av to ting: Å oppnå langsiktig rusfrihet krever vanligvis innsats over lang tid. Og timing av riktig hjelp er helt avgjørende i oppfølgingen.

– Forstå avhengighet for å kunne behandle

– Forstå avhengighet for å kunne behandle

Seniorforsker Jørgen Bramness mener god kunnskap om avhengighet er en forutsetning for riktig behandling. - Fagfolk i rusfeltet må søke kunnskap fra andre profesjoner enn sin egen. Tverrfaglighet er ikke et honnørord, det er tvert imot helt nødvendig. 

Leder med et stort hjerte

Leder med et stort hjerte

Else-Marie Løberg, leder for Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, er opptatt av evidensbasert behandling, god prioritering av ressursene, tidlig intervensjon og oppfølging over tid på tvers av tradisjonelle skott mellom behandlingsnivåer.

Innsikt i egne følelser

Innsikt i egne følelser

Erfaringene med mentaliseringsbasert behandling overfor ruspasienter har vært entydig positive. Fredrik Sylvester Jensen og hans team ved Bergensklinikkene opplever at pasientene etter hvert blir mindre opptatt av rus. Ved å lære seg å håndtere vanskelige følelser og finne måter å håndtere dem på uten å ruse seg, får pasientene som går i behandling, bedre livskvalitet og kan lettere håndtere sitt liv på en god måte.

Bort med hepatitt C

Bort med hepatitt C

I Bergen har en hatt stor suksess med behandling av hepatitt C blant rusavhengige. Målet er helt å kunne utrydde sykdommen. Hundrevis av rusavhengige har allerede fått bedret livskvalitet. Forskningsleder Lars Tore Fadnes har ledet prosjektet.

En oversett pasientgruppe

En oversett pasientgruppe

Får personer med Asperger syndrom rusbehandling som virker? Lav forekomst av rusproblemer gjør at denne pasientgruppen står i fare for å bli oversett i rusbehandling. Bedre forståelse av samspillet mellom autismevanskene og avhengighet kan øke behandlernes evne til å møte denne dobbeltproblematikken.

Vi må gjøre noe med levealdergapet

Vi må gjøre noe med levealdergapet

Det er et ekstremt gap i levealder mellom de som har psykiske lidelser og resten av befolkningen. Det har vært en vekker, sier Lars Lien, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP).

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis

– Det har skjedd mye siden Gaustad sykehus ble bygget, men det var i sin tid resultatet av en virkelig satsing på de psykisk syke, forteller Espen Ajo Arnevik. I dag er det de med rusproblemer som aller mest trenger en slik satsning.