Aktuelt

Unge med adferdsvansker har økt risiko for å bli hekta på rus

Unge med adferdsvansker har økt risiko for å bli hekta på rus

Bruk av alkohol og illegale rusmidler har nær sammenheng med høyt skolefravær og dårlige karakterer. Dette gjelder selv når ungdommene ikke har psykiske problemer, på tvers av kjønn, og uavhengig av deres sosioøkonomiske status. Ove Heradstveit viser i ny doktoravhandling hvilke faktorer som tidlig kan peke mot rusavhengighet. Han mener det er livsviktig å ta tak i problemene så tidlig i livet som mulig.

Beboer-aksjon mot åpen russcene: – Ubehagelig og truende

Beboer-aksjon mot åpen russcene: – Ubehagelig og truende

Beboerne som hver dag må leve med en åpen russcene i nabolaget rundt Bergens største lavterskeltilbud for rusavhengige, vil ikke lenger avfinne seg med situasjonen. - Nok er nok, sier Ann Kristin Ramstrøm (t.h.) og Cecilie Wroldsen i Initiativ Laksevåg. Men finnes det en løsning som både ivaretar beboerne og de rusavhengige?

– Jeg har et tomrom i meg som kan fylles med alkohol

– Jeg har et tomrom i meg som kan fylles med alkohol

– For meg handlet det å slutte å drikke om dødsangst. Jeg fikk en plutselig innsikt: Hvis jeg ikke fant en måte å leve uten rus, så kom jeg til å dø, sier forfatter Martin Svedman. Han er tørrlagt alkoholiker og har skrevet dikt med utgangspunkt i egne erfaringer.

– Tema knyttet til sex er alt for fraværende i rusbehandling

– Tema knyttet til sex er alt for fraværende i rusbehandling

-Spesialisthelsetjenesten og kommunene må bli oppmerksomme på at salg og bytte av sex og seksualisert vold ofte er en del av ruspasienters historie og hverdag. Det er hederlige unntak, men vår erfaring er dessverre at seksuell helse stort sett er fraværende som tema i rusbehandling, sier Camilla Hammergren, fagansvarlig ved Pro Senteret i Oslo.

Mot alle odds

Mot alle odds

Ute faller snøen i store våte flak, og bakken er dekket av slaps til over anklene. Inne i de lyse lokalene til ProLAR Nett i Søgne, byr Ida og Ronny på kaffe og digre nysmurte blingser.  De ser uforskammet friske og spreke ut, begge to. Ida har nettopp ledet en treningstime som instruktør. Ingen kan gjette at de to en gang var tungt rusavhengige.

Kvalitet i rusbehandling skal måles

Kvalitet i rusbehandling skal måles

Rusfeltet har fått en ny forkortelse - KVARUS. Et kvalitetsregister for rusbehandling. Målet er å kunne sette en standard for god behandling som alle institusjoner må leve opp til. Men er det i det hele tatt mulig å måle hva som er vellykket rusbehandling? Ja, mener Amund Aakerholt , prosjektleder for registeret.

Musikkterapi: Dopamin mot dop

Musikkterapi: Dopamin mot dop

"Jeg trudde liksom at det var sånn derre at du ligger på en matte og hører på musikk og sånn... Det er det jo ikke i det hele tatt." Musikkterapi blir en stadig mer anerkjent del av rusbehandling. Internasjonalt og nasjonalt øker interessen for å forske på effekten av musikkterapi og dopamin både innen rus og psykisk helse. Hva er greia?

HAB-utredning i gang, men lang vei frem til tilbud er på plass

HAB-utredning i gang, men lang vei frem til tilbud er på plass

Thomas Clausen, som leder utredningen av HAB-forsøk, antar at det ikke kan realiseres før etter at statsbudsjettet for 2021 er vedtatt. - Det er ennå en lang prosess før heroinassistert behandling er på plass, sier Clausen. Etter utredningen kommer politisk behandling og budsjettavklaringer før tilbudene skal organiseres i Oslo og Bergen.

– Unge ruspasienter må få større medvirkning i behandlingen

– Unge ruspasienter må få større medvirkning i behandlingen

Etter forskerfunn om langt flere tilbakefall for unge ruspasienter, mener Helle Wessel Andersson at man må se på en rekke tiltak i institusjoner og kommuner rettet mot unge ruspasienter. Hun peker særlig på større medvirkning for pasientene og tettere oppfølging i kommunene etter behandling.

Fra rus og soning til fagbrev som kokk

Fra rus og soning til fagbrev som kokk

Da Bjørn Tore Larsen slapp ut av fengsel i 2013 var han rusfri. Han  havnet på "Troll-skolen." Nå er 39-åringen kjøkkensjef på topp restaurant og ser etter egen leilighet. Et tett og stabilt samarbeid med NAV har vært nøkkelen.