Aktuelt

Obligatorisk trening i rusbehandling

Obligatorisk trening i rusbehandling

At pasienter i rusbehandling er storforbrukere av fastlege, legevakt og sykehus er ikke ukjent. Den enkleste medisinen mot svak somatisk helse har likevel vært lite i bruk. St.Olavs hospital i Trondheim har endret på dette. Det er pasient Kjetil Melhus glad for.

Når hjernen blir rusfri

Når hjernen blir rusfri

Psykolog Egon Hagen har en full kinosal foran seg og budskapet hans er like enkelt som det er klart: -Det betaler seg å blir rusfri. Hjernen gir respons, og etter ett år uten rus er det rett og slett en dramatisk, positiv effekt på funksjoner som gir bedre livskvalitet. En stor del av publikum denne kvelden er nettopp de det angår: Rusavhengige, tidligere rusavhengige og pårørende.

Unikt forskningsprosjekt om etterlatte

Unikt forskningsprosjekt om etterlatte

De er med på verdens største studie av etterlatte etter død som er relatert til narkotika. Sammen med kolleger skal Kristine Berg Titlestad og Sølvi Kaald kartlegge hvordan flere hundre etterlatte opplever sin situasjon og blir møtt i helsevesenet. Det har tidligere vært gjort lite eller ingen forskning på denne gruppen.

Tid og timing er avgjørende

Tid og timing er avgjørende

Thomas Svendsen og forskerkollegene bak den omfattende Stayer-studien ved KORFOR i Stavanger er særlig opptatt av to ting: Å oppnå langsiktig rusfrihet krever vanligvis innsats over lang tid. Og timing av riktig hjelp er helt avgjørende i oppfølgingen.

– Forstå avhengighet for å kunne behandle

– Forstå avhengighet for å kunne behandle

Seniorforsker Jørgen Bramness mener god kunnskap om avhengighet er en forutsetning for riktig behandling. - Fagfolk i rusfeltet må søke kunnskap fra andre profesjoner enn sin egen. Tverrfaglighet er ikke et honnørord, det er tvert imot helt nødvendig. 

Leder med et stort hjerte

Leder med et stort hjerte

Else-Marie Løberg, leder for Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, er opptatt av evidensbasert behandling, god prioritering av ressursene, tidlig intervensjon og oppfølging over tid på tvers av tradisjonelle skott mellom behandlingsnivåer.

Innsikt i egne følelser

Innsikt i egne følelser

Erfaringene med mentaliseringsbasert behandling overfor ruspasienter har vært entydig positive. Fredrik Sylvester Jensen og hans team ved Bergensklinikkene opplever at pasientene etter hvert blir mindre opptatt av rus. Ved å lære seg å håndtere vanskelige følelser og finne måter å håndtere dem på uten å ruse seg, får pasientene som går i behandling, bedre livskvalitet og kan lettere håndtere sitt liv på en god måte.

Bort med hepatitt C

Bort med hepatitt C

I Bergen har en hatt stor suksess med behandling av hepatitt C blant rusavhengige. Målet er helt å kunne utrydde sykdommen. Hundrevis av rusavhengige har allerede fått bedret livskvalitet. Forskningsleder Lars Tore Fadnes har ledet prosjektet.

En oversett pasientgruppe

En oversett pasientgruppe

Får personer med Asperger syndrom rusbehandling som virker? Lav forekomst av rusproblemer gjør at denne pasientgruppen står i fare for å bli oversett i rusbehandling. Bedre forståelse av samspillet mellom autismevanskene og avhengighet kan øke behandlernes evne til å møte denne dobbeltproblematikken.