Fagartikler

Hvilken tilnærming i rusbehandling?

Hvilken tilnærming i rusbehandling?

FAGARTIKKEL AV LUUK WESTERHOF: "Wanda sa at i alle de andre behandlingsprogrammer hun har vært involvert i, følte hun seg bestandig som en "marionett” - styrt og definert av andre. Hun følte at ingen erkjente hennes forsøk på å bli rusfri."  Ved bl.a. å bruke erfaringene med case Wanda skriver her Luuk Westerhof om hva som gir best effekt i rusbehandling. Hans hovedpoeng er: - En kontekstuell tilnærming i rusbehandling vil føre til større effekter enn den tradisjonelle biomedisinske tilnærming.

En oversett pasientgruppe

En oversett pasientgruppe

Får personer med Asperger syndrom rusbehandling som virker? Lav forekomst av rusproblemer gjør at denne pasientgruppen står i fare for å bli oversett i rusbehandling. Bedre forståelse av samspillet mellom autismevanskene og avhengighet kan øke behandlernes evne til å møte denne dobbeltproblematikken.

Om menn og mannlighet i rusforskning og –behandling.

Om menn og mannlighet i rusforskning og –behandling.

I 1999 skrev Martin Blindheim et innlegg i Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift med tittelen Når menn får kjønn. Her etterlyste han blant annet en avklaring av hva som ligger i begrepet ”kjønnsspesifikt», basert på en viss uro over at Stortingsmelding nr. 69 fra 1992 om ”Tiltak for rusmiddelmisbrukere” introduserte behandling av kvinner med rusproblemer som et spesielt satsingsområde.