Ytringer

Strid om Forbundet Mot Rusgift

Strid om Forbundet Mot Rusgift

DEBATT: Syv organisasjoner kaller FMRs holdning til cannabisbrukere for giftig retorikk. FMR svarer dem og mener at de syv bidrar til å stigmatisere en hel organisasjon.

Brist mellom hva vi vet og hva vi gjør

Brist mellom hva vi vet og hva vi gjør

KRONIKK: Politikere og fagfolk samles regelmessig i unisone rop om tidlig innsats og fokus på hele familien. Tiltak som involverer hele familien, funker. Vi har kunnskapen, metodene og lovverket. Hvorfor jobber vi ikke mer familierettet i rusfeltet? Hva handler det om?

Heroin på blå resept – nyttig for hvem?

Heroin på blå resept – nyttig for hvem?

KRONIKK: Heroinassistert behandling (HAB) er i utgangspunktet tiltenkt heroinavhengige som ikke klarer å nyttegjøre seg «ordinær» substitusjonsbehandling(LAR).  Med bakgrunn i det, er det logisk å spørre hvorfor en del ikke nyttegjør seg LAR. Noe som syntes å komme  lite frem i HAB debatten.

Motiverende eller manipulerende?

Motiverende eller manipulerende?

KRONIKK: Ja, jeg er enig. Motiverende intervju, MI, kan være en nyttig samtaleteknikk, men er det noe alle fagpersoner og assistenter skal bedrive? Kan det være slik at en drittsekk som har gått på MI-kurs fremdeles er en drittsekk, bare litt mer utspekulert?

Avkriminalisering sender ut feilaktige signaler ?

Avkriminalisering sender ut feilaktige signaler ?

Når man hører at narkomane skal hjelpes ikke straffes, sender det ut feilaktige signaler fordi rusmiddelavhengige allerede tilbys ulik hjelp. Det er tvilsomt at en avkriminalisering vil gi helsemessige endringer eller endringer i folks rusmiddelvaner.

Heroinavhengighet – vi behandler symptomene, men gjør ingenting med årsaken

Heroinavhengighet – vi behandler symptomene, men gjør ingenting med årsaken

Norge sliter med rus. I årevis har vi ligget på topp i overdosestatistikken, og til tross for både midler og innsats, har lite endret seg utover at Plata er byttet ut med Brugata. Nesten 8000 heroinavhengige er i LAR-behandling – likevel har antallet unge som oppholder seg i det åpne heroinmiljøet i Oslo, mer enn firedoblet seg siden 2013.

Uryddig helsepolemikk

Uryddig helsepolemikk

«Det private helsevesen» som begrep har blitt brukt negativt i det politiske ordskiftet uten at skillet mellom ideelle, frivillige og kommersielle aktører har kommet fram. Det er på tide å komme inn på et mer edruelig spor.

Den gode rusbehandleren

Den gode rusbehandleren

Minst ti ulike rehabiliteringsopphold gir meg et godt grunnlag til si noe om hva som kjennetegner de beste rusbehandlerne. Er det dem med brukererfaring, fete utdannelser eller dem som bare er en ålreit person?