Opptrappingsplanen

Bekymret for rustjenestene i kommunene

Bekymret for rustjenestene i kommunene

Tilsyn viser lovbrudd på rusfeltet i 70 prosent av de undersøkte kommunene. Funnene uroer direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet. – Det er satt av mye ressurser gjennom rusreformer og opptrappingsplaner, og den politiske viljen er stor. Likevel blir det ikke særlig bedre, påpeker Andresen.

Look to Sandnes – opptrappingsmidler som gir mestringsfølelse

Look to Sandnes – opptrappingsmidler som gir mestringsfølelse

Sandnes kommune i Rogaland har gått fra å være en av verstingene til å bli blant Norges beste kommuner på rusarbeid. – Vi har brukt opptrappingsmidlene og bygget stein på stein, sier rus- og psykisk helsesjef Trude Lønning. En av "steinene" er musikkterapi. – Det blir mindre rusing når vi spiller her, sier Jan Ole Lervik, trommeslager i Mestringsenhetens eget husband «Master Units».

Høie: Lokalpolitikernes ansvar

Høie: Lokalpolitikernes ansvar

– Kommunene har fått mer penger og skatteinntektene har økt. Men det må jo også være politisk vilje i kommunene til å prioritere denne gruppen, sier helseminister Bent Høie (H) om resultatene av opptrappingsplanen for rusfeltet. - Lokalpolitikerne må gjøre prioriteringer og forankre planer, ikke overlate styringen til rådmennene, sier Høie.

Mer kutt enn opptrapping i Tromsø

Mer kutt enn opptrapping i Tromsø

– De må ha glemt denne kommunen, sier rusavhengige Silje Helene Sagmo om Tromsø. En kartlegging viser at Tromsøs rusavhengige har fått dårligere levekår i de årene regjeringen har gitt kommunen penger til økt innsats for gruppen. - Jeg sliter med å forstå at kommunen har kuttet så mye til de svakeste, sier Alf Krogseth, redaktør i byens gatemagasin Virkelig.

Opptrapping, sier regjeringen. Nei, sier hver fjerde kommune

Opptrapping, sier regjeringen. Nei, sier hver fjerde kommune

Norske kommuner har fått nær to milliarder kroner til å bedre situasjonen på rusfeltet. Men 26 prosent av kommunene sier at de ikke har trappet opp innsatsen, i en undersøkelse gjort av Kommunal Rapport og Rus & Samfunn. - Det virker som det er færre ressurser til rus nå, sier rusavhengige Mikael Orø i Tromsø.

Artikkelserie

Artikkelserien om opptrappingsplanen er støttet økonomisk av Fritt Ord, og vi har samarbeidet med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i Bergen.

Dette er opptrappingsplanen

Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet gjelder for femårsperioden 2016 – 2020. Planen innebar å bevilge 2,4 mrd ekstra til rusfeltet, mesteparten