forebyggende

– Mange foreldre ufarliggjør og bagatelliserer rus

– Mange foreldre ufarliggjør og bagatelliserer rus

Hva er egentlig SaLTo? Hvordan jobber man helt konkret med rusforebyggende arbeid blant ungdom? Det vet Sara Adolphson, SaLTo-koordinator i Ullern bydel i Oslo. Kommunen og Oslo politidistrikt har samarbeidet lenge gjennom SaLTo. Men det er i den enkelte bydel jobben gjøres. - Vi opplever at mange foreldre ufarliggjør og bagatelliserer rus, sier Adolphson

Forebyggende tiltak – fra honnørord til praksis

Forebyggende tiltak – fra honnørord til praksis

Verdal ser ut til å ha lykkes med en snuoperasjon fra flere år med store ungdoms- og rusproblemer. Medisinen er og har vært: langsiktige, forebyggende tiltak og et bredt samarbeid mellom innbyggere, kommunale etater og politi. - Politikerne har sagt at forebygging skal være langsiktig, og de har ment det, sier Siri Kristin Strand, fagleder for ungdomsarbeid i Verdal kommune.