gravide

Føler seg overkjørt av Helsedirektoratet

Føler seg overkjørt av Helsedirektoratet

– Helsedirektoratet er på vei til å utspille sin rolle som faglig rådgiver, sier gynekolog Marte Jettestad, medlem i arbeidsgruppa for ny retningslinje for gravide i LAR. Hun og Ida Kristine Olsen tar nå bladet fra munnen og forteller hva som er grunnen til at revidert retningslinje er forsinka. - Når Helsedirektoratet utformer retningslinjer legger vi stor vekt på god dialog med alle aktuelle aktører, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ny retningslinje for gravide i LAR er utsatt

Ny retningslinje for gravide i LAR er utsatt

Ny retningslinje skulle publiseres 30. juni.  Helsedirektoratet vil ikke si noe om årsaken til forsinkelsen utover at «det er uenighet». Helsedirektør Bjørn Guldvog har innkalt arbeidsgruppa som laget retningslinja til et møte 28. august.

Sterk uenighet om gravide i LAR

Sterk uenighet om gravide i LAR

– Det beste er at det ikke blir en graviditet når mor bruker LAR-medikamenter. Det er vårt utgangspunkt, sier Camilla Kayed, fagsjef hos Barneombudet. – Man kan ikke stille krav til fertile kvinner som innebærer at de ikke tar imot livsviktig behandling, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for TSB. Sterkt motstridende vurderinger kommer frem i høringsrunden om nye retningslinjer for gravide i LAR.